เรื่องเล่าต่อมุกดาหารที่รัก

อ่าน: 2444

มุกดาหารเป็นเมืองสงบน่าอยู่มากค่ะ มีวัดวาอารามที่น่าสนใจมากค่ะ  โดยเฉพาะวัดศรีมหาโพธิ์ ที่มีสิมไม้เก่าแก่ มีจิตกรรมฝาผนังที่เป็นฝีมือชนชาติเผ่าพันธุ์เดียวกัน กับพวกเราชาวอิสาน เพียงแต่มีลำน้ำโขงไหลผ่านแบ่งเส้นเขตประเทศ แท้ที่จริงรากเง่าวัฒนธรรมเดียวกัน วิถีชีวิตที่เหมือนกัน แต่ที่น่าเสียดายยิ่งคือการปรับปรุงพื้นที่ การบูรณะวัดแห่งนี้ควรได้รับการพิจารณาให้เหมาะสม สอดคล้องกับศิลปดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่น ของพี่น้อง บ้าน หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

สิมที่มีรูปวาดโบราณ

อาม่าเลยสรุปวัดศรีมหาโพธิ์ ด้วยภาพมาให้ดูนะค่ะ มีโบราณสถานที่สำคัญ มีอาคารเก่าแก่ที่งดงาม ขณะเดียวกันก็มีสร้างเพิ่มเติม ที่ดูแล้วขัดกับความงามของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมค่ะ โดยเฉพาะตัวสิม หรือโบสถ์ที่เก่าแก่ ที่มีภาพวาดล้ำค่า อันเป็นที่มาของค่าย ศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง ตอน”ฮูบแต้มแคมของ” ของน้องออต ซึ่งอาม่าได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากมายเหลือเกิน อาม่าไม่ละเลยที่จะให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ซึ่งช่วยงานศิลปได้ค่ะ และสอนให้น้องออต ผู้ที่นอกจากไม่ชอบตัวเลข กลับมาชอบตัวเลข และนำตัวเลขมาใช้กับงานศิลปได้อย่างคล่องแค่ลว โดยหลีกเลี่ยงศัพท์ที่สูงส่ง(คณิตศาสตร์) ที่ส่งผลต่อเด็กที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากค่ะ อาม่าใช้ได้ผลกับคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ ให้กลับมาใช้ตัวเลขอย่างมีความสุข เด็กๆ ได้เรียนรู้รากเง่าของบรพบุรุษที่สั่งสมความอัจฉริยภาพมาช้านาน สืบทอดกันมาจนได้ชื่นชมกัน ซึ่งก่อให้เกิดภาคภูมิใจ อ่านต่อ »


ชั้นประถม

อ่าน: 4119

โรงเรียนจงหัว เป็นโรงเรียนสหศึกษา สอนระดับประถมศึกษา สมัยนั้นสอนแค่ชั้น ป. ๔  ถือว่าเป็นชั้นสูงสุดของการศึกษาในระดับประถม ต่อจากนั้นก็เป็นชั้นมัธยมศึกษา  ก่อนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธมศึกษา จะต้องสอบชั้นประโยคประถมศึกษาให้ได้เสียก่อน จึงจะได้ใบสุทธิ ป.๔ เพื่อสมัครเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาได้

อ่านต่อ »


โรงเรียนแรกในชีวิต

อ่าน: 2618

ตั้งใจเขียนเรื่อง โรงเรียนแรกในชีวิต เพื่อน้องครูอึ่ง ผู้บริหารโรงเรียน มงคลวิทยา เนื่องจากมีโอกาสมาสัมผัสโรงเรียนนี้ ในช่วงที่เดินทางมาปลูกป่าเอกมหาชัย ที่วัดพระบาทห้วยต้ม ระหว่าง 16-21 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ »Main: 0.15586495399475 sec
Sidebar: 6.0362460613251 sec