ชนบทวันนี้

อ่าน: 1873

โชคดีที่ผมเป็นคนที่เกิดขึ้นมาในช่วงรอยต่อระหว่างความเจริญสมัยใหม่ กับ ความเจริญแบบยุคเก่า ตั้งแต่พอจำความได้ ผมก็อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติและสังคมปกติสุข มองไปไหนจะเห็นป่าไม้เขียวครึ้ม ฝนตกต้องตามฤดูกาล ชาวไร่ชาวนาไม่ต้องใช้ยา-ปุ๋ย-และสารเคมีใดๆ ทั้งความเสี่ยงทั้งปัจจัยการผลิตแทบไม่รู้จัก พืชผลงอกงามงอกเงยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่รู้จักน้ำท่วมหลากหรือความแห้งผากมหาวิโยคใดๆ กินอิ่มนอนอุ่นทั่วหน้า ถึงราคาพืชไร่จะไม่สูงมากแต่ก็คุ้มแรงคุ้มทุน มีเงินหมุนพอที่จะส่งลูกเรียน ทำบุญทำงาน ปรับปรุงการงานอาชีพตามอัตภาพ มีเหตุมีผลที่จะอยู่ที่จะทำ ไม่หลงทิศหลงมุมกับการพัฒนาการบ้าๆบอๆ

อ่านต่อ »Main: 0.020723104476929 sec
Sidebar: 0.12304592132568 sec