วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๙) ปัญหาเร่งด่วนบ้านโคกพรม

4 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 16 กันยายน 2010 เวลา 20:18 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2747

      วุฒิอาสาธนาคารสมอง โคราช ร่วมกับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนำของ ผอ. ไพโรจน์ ได้เข้าไปทำประชาคมครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  ที่บ้านโคกพรม อ. โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  การทำประชาคมครั้งนี้จัดกันที่ ศาลาประชาคม ของหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดโคกพรม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านและภายในวัดมีโบสถ์โบราณตั้งอยู่ จึงเป็นที่มาของคำขวัญประจำหมู่บ้านโคกพรมว่าเป็น  “แดนคนดี  มโหรีปี่พาทย์ น้ำใสบึงสวย ร่ำรวยพืชผล โบสถ์โบราณ เรืองฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์มะม่วงใหญ่”  จากการพูดคุยสอบถามจากชาวบ้าน ทราบว่าโบสถ์โบราณ (ที่อยู่ใกล้ ๆ กับโบสถ์หลังใหม่) มีอายุมากกว่า ๓๐๐ ปี ภายในโบสถ์ยังคงมีพระประธานอยู่  

         อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๘) บ้านโคกพรม

อ่าน: 2853

“แดนคนดี  มโหรีปี่พาทย์ น้ำใสบึงสวย ร่ำรวยพืชผล

โบสถ์โบราณ เรืองฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์มะม่วงใหญ่”

 

        อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๖) บ้านมอจะบก

อ่าน: 2236

         ตามที่วุฒิอาสาธนาคารสมอง โคราช ร่วมกับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนำของ ผอ. ไพโรจน์     คัดเลือกชุมชน ๔ แห่งจาก ๔ ตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นชุมชนนำร่องที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามแผนชุมชน เพื่อพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ชุมชนหนึ่งก็คือ ชุมชนบ้านมอจะบก ต. มิตรภาพ อ. สีคิ้ว  โดยได้ลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นไปเมื่อกลางเดือนสิงหาคม และมีการทำเวทีประชาคมในครั้งแรกโดยใช้ วัดอาศรมธรรมทายาท ที่อยู่ใกล้กับอ่างซับประดู่ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของชาวบ้านมอจะบก เป็นที่จัด  ซึ่งแน่นอนผู้ที่เป็นกำลังสำคัญที่สุดในการนัดหมายชาวบ้านมาร่วมงานก็คือ หลวงตาแชร์  เจ้าอาวาสวัดนั่นเอง  นอกจากผู้ใหญ่บ้านแล้วยังมี ท่านพัฒนาการอำเภอสีคิ้ว มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอีกด้วย

        อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๕) แบ่งกลุ่มแนะนำตามความเชี่ยวชาญ

อ่าน: 3272

      ในช่วงท้ายของการทำประชาคมกับชุมชนบ้านใหม่ในครั้งนี้ หลังจากการสอบถามถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนแล้ว  ท่านประธานวุฒิอาสาฯ ได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อให้วุฒิอาสาให้คำแนะนำตามความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสา เช่น กลุ่มการทำบัญชีและบริหารธุรกิจ กลุ่มการเขียนโครงการ กลุ่มการเกษตร กลุ่มงานประดิษฐ์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปรึกษาหารือและให้คำแนะนำได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการวางแผนที่จะลงพื้นมาให้การสนับสนุนในครั้งต่อไปได้ตรงประเด็นความต้องการของชุมชนมากขึ้น

        อ่านต่อ »


เตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร ก่อนทัวร์ชุมชน

อ่าน: 3270

        การไปทัวร์ชุมชนเป็นกิจกรรมหนี่งซึ่งอยู่ ในกระบวนการของการสร้างโอกาสให้เราได้มี โอกาสไปเรียนรู้จากปฏิบัติการในพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับว่า…เราในฐานะผู้ไปเยี่ยมเยียนจะสามารถเก็บเกี่ยวได้มากน้อยเพียงใด หากอยากไปทัวร์ชุมชนให้ได้ประโยชน์ มีเคล็ด(ไม่)ลับมาบอก หากเพื่อนพ้องลองทำตามแล้วได้ผล ขอให้บอกต่อ และหากมีเคล็ดลับอื่น ๆ ที่น่าสนใจก็อยากให้เล่าสู่กันฟังบ้าง เพื่อสร้างการทัวร์ชุมชนให้คึกคัก ฝ่ายททท.เขาส่งเสริมว่า “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” ของเราก็อาจเข้าทำนองว่า “ทัวร์ชุมชนบนฐานของปัญญา เพื่อพัฒนาเครือข่ายไทยให้คึกคัก” อ่านต่อ »Main: 0.02271294593811 sec
Sidebar: 0.021617889404297 sec