วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๘) บ้านโคกพรม

โดย Panda เมื่อ 13 กันยายน 2010 เวลา 11:11 ในหมวดหมู่ การศึกษา การเรียน การสอน, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2369

“แดนคนดี  มโหรีปี่พาทย์ น้ำใสบึงสวย ร่ำรวยพืชผล

โบสถ์โบราณ เรืองฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์มะม่วงใหญ่”

 

        ข้างบนคือคำขวัญของอีกหนึ่งชุมชนที่ วุฒิอาสาธนาคารสมอง โคราช ร่วมกับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนำของ ผอ. ไพโรจน์  ได้เลือกเป็น ๑ ใน ๔ ชุมชน จาก ๔ ตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นชุมชนนำร่องที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามแผนชุมชนเพื่อพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เข้าไปทำประชาคมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา

 

      สถานที่ที่ใช้คือ ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกพรม หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นการพูดคุยกับชุมชนในหมู่บ้านนี้จึงเป็นไปได้โดยง่ายเพราะชุมชนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว

     มีการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ที่แบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มปุ๋ยพืชสด กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มหญ้าแฝก กลุ่มทำนาลดต้นทุน และ กลุ่มบัญชีครัวเรือน เป็นต้น หลังจากการคุยกันเบื้องต้นกับผู้แทนชุมชนในวันนั้นแล้ว  ก็มีการนัดหมายเพื่อเข้ามาจัดเวทีประชาคมที่ชุมชนทุกกลุ่มจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ที่จะถึงนี้ครับ

« « Prev : วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๗) อ่างซับประดู่

Next : วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๙) ปัญหาเร่งด่วนบ้านโคกพรม » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๘) บ้านโคกพรม"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.27305603027344 sec
Sidebar: 0.1865770816803 sec