คำเมือง: จับใจ๋แฮ้ง

อ่าน: 3178

จับใจ๋แฮ้ง บ่อแจ้งใจ๋ก๋า จับใจ๋ครูบา บ่อจับใจ่พระหน้อย

จับใจ๋แฮ้ง บ่อแจ้งใจ๋ก๋า หมายถึง สิ่งที่ถูกใจอีแร้ง ไม่ถูกใจนกกา
จับใจ๋ครูบา บ่อจับใจ๋พระหน้อย หมายถึง สิ่งที่ถูกใจพระระดับพระครู ไม่ถูกใจสามเณร

สุภาษิตนี้ อธิบายง่ายๆ ถึงสภาพความจริงว่า ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะถูกใจคนทุกๆ คน หรือสรรพสัตว์ใหญ่น้อยได้
เมื่อชาติพันธุ์แตกต่างกัน ยศศักดิ์แตกต่างกัน การพอใจก็แตกต่างกัน

ถ้าสะท้อนถึงการทำงาน คนในที่ทำงานเดียวกัน แต่มีพื้นฐานวัฒนธรรม มีประสบการณ์ต่างกัน ก็ย่อมจะมีความชอบหรือไม่ชอบสิ่งต่างๆแตกต่างกันไปด้วย

ถ้าจะให้เข้าใจคนแต่ละคน ก็ควรทำความเข้าใจถึงพื้นฐานความเชื่อ สภาพสังคมที่เขาอยู่

สุภาษิตนี้จะตรงกันข้ามกับระบบอุตสาหกรรมแบบคำฝรั่งที่ผลิตสินค้าแบบ One size fit all
แต่สุภาษิตนี้อธิบายการมองโลกเป็นแบบ Diversity ที่พวก Post Modern ฮือฮา พอมีคนไปเรียนตามหลักทฤษฎีฝรั่งก็เลยตื่นเต้นไปกันบ้างว่าต้องมองโลกแบบ Chaos แล้วหันมาหาวิธีแสวงหาหนทางไปทำความเข้าใจเรื่องเหล่านั้นด้วยศัพท์เฉพาะที่ยุ่งยาก

ความจริงสุภาษิตพื้นบ้านมีมานานแล้ว…และสอนให้เข้าใจธรรมชาติการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบง่ายๆ อธิบายจากสิ่งใกล้ตัวและจับต้องได้….

ไม่หรูแต่มีระดับ…(อิอิ….ระดับชาวบ้านแบบอุ๊ยๆ ค่ะ…ฮาๆ)

คำเมือง: ต่าเปิ้นไคร่หัว ต่าตั๋วไคร่ไห้...คำเมือง: หัวฝายเปิ้งดอย...คำเมือง: ตางหนู หนูไต่ ตางไหน่ ไหน่เตียว...คำเมือง: ของกิ๋นบ่อกิ๋นก่อเน่า...คำเมือง: จ๊อกป๊อกไหนก่อป้อ จ้อหว้อไหนก่อควั่ก...คำเมือง: ดักเมื่อกิ๋นข้าว ดักเมื่อเข้านอน...คำเมือง: กั๋วนักมักต๋าย...คำเมือง: ดำแดง บ่อแฮงก่อหมั่น...คำเมือง: นั่งก๊กง๊ก เหมือนครกบ่อต๋ำ...คำเมือง: คนใบ้ใจ๊หลายเตื่อ...คำเมือง: นอนดึกตื่นขวาย...คำเมือง: บ่อได้กิ๋นบ่อมีใคร๋ต๋ามไฟส่องต๊อง...คำเมือง: อ่อนไหนแตง แข็งไหนเว้น...คำเมือง: เสียมบ่อคม...คำเมือง: อู้หื้อเปิ้นฮัก ยากนักจักหวัง”...

« « Prev : คำเมือง: อ่อนไหนแตง แข็งไหนเว้น

Next : คำเมือง: ดำแดง บ่อแฮงก่อหมั่น » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

115 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.79951405525208 sec
Sidebar: 0.083552837371826 sec