คำเมือง: อ่อนไหนแตง แข็งไหนเว้น

อ่าน: 3920

แตง แปลว่า แทง


อ่อนไหนแตง แข็งไหนเว้น เป็นการอธิบายลักษณะของการใช้ชีวิตในสังคมของแต่ละคน คนไหนที่อ่อนแอก็จะถูกทำร้ายได้ง่าย แต่คนไหนที่เข้มแข็งก็จะถูกละเว้นไป

ลักษณะอย่างนี้เป็นสิ่งที่คงได้พบเห็นกันทั่วไป
ในเชิงหนึ่งถ้านำมาสอนก็คือให้รู้ระวังตัวเองอย่าเป็นคนอ่อนแอ และควรเป็นคนเข้มแข็งเพื่อจะเอาตัวให้รอดจากการถูกทำร้ายหรือเอาเปรียบ

ความอ่อนแอและเข้มแข็งก็คงจะรวมทั้งร่างกายและจิตใจ
การมีจิตใจเข้มแข็งก็จะทำให้สามารถเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ ขณะที่จิตใจอ่อนแอก็จะทำให้ไม่อดทนในการแก้ปัญหา หรือไม่ก็หวังพึ่งพาคนอื่นไปตลอด

อ่อนไหนแตง แข็งไหนเว้น ไม่ได้สอนให้ไปทำร้ายใครที่อ่อนแอ แต่สอนให้เข้าใจธรรมชาติของคนทั่วๆ ไปที่ใช้อำนาจในรูปแบบต่างๆ เอาเปรียบ เอาชนะและใช้ประโยชน์จากคนที่อ่อนแอกว่า แต่จะไม่กล้าทำอย่างนั้นกับคนที่ประเมินแล้วว่าเข้มแข็งกว่า

ในโลกที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบ การเรียนรู้ธรรมชาติที่เป็นไปของสังคม ก็จะทำให้เข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้น เมื่อเข้าใจแล้วก็จะได้หวนมาใคร่ครวญว่าจะอยู่อย่างไรที่จะไม่ทำร้ายกัน ไม่เอาเปรียบกัน ไม่หลอกลวงคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเอง
และให้เข้าใจการเอาเปรียบ หลอกลวง หมกเม็ดและซ่อนเงื่อนของคนอื่นตามสมควร….นิ

คำเมือง: คนใบ้ใจ๊หลายเตื่อ...คำเมือง: ดำแดง บ่อแฮงก่อหมั่น...คำเมือง: ตางหนู หนูไต่ ตางไหน่ ไหน่เตียว...คำเมือง: บ่อได้กิ๋นบ่อมีใคร๋ต๋ามไฟส่องต๊อง...คำเมือง: หัวฝายเปิ้งดอย...คำเมือง: จับใจ๋แฮ้ง...คำเมือง: ของกิ๋นบ่อกิ๋นก่อเน่า...คำเมือง: ดักเมื่อกิ๋นข้าว ดักเมื่อเข้านอน...คำเมือง: นอนดึกตื่นขวาย...คำเมือง: กั๋วนักมักต๋าย...คำเมือง: เสียมบ่อคม...คำเมือง: ต่าเปิ้นไคร่หัว ต่าตั๋วไคร่ไห้...คำเมือง: จ๊อกป๊อกไหนก่อป้อ จ้อหว้อไหนก่อควั่ก...คำเมือง: นั่งก๊กง๊ก เหมือนครกบ่อต๋ำ...คำเมือง: อู้หื้อเปิ้นฮัก ยากนักจักหวัง”...

« « Prev : คำเมือง: ต่าเปิ้นไคร่หัว ต่าตั๋วไคร่ไห้

Next : คำเมือง: จับใจ๋แฮ้ง » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

96 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 2.0492808818817 sec
Sidebar: 0.21449112892151 sec