คำเมือง: หัวฝายเปิ้งดอย

อ่าน: 2323

หัวฝายยังเปิ้งดอย ปู๋หอยยังเปิ้งนาโฮ้ง

หัวฝายก็คือเขื่อนเล็กๆ เรียกกันว่าฝาย ทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นไผ่เอาไว้ทดน้ำไปใช้ ซึ่งมักจะใช้กับลำธารเล็กๆ ถ้าฝายที่อยู่ต้นน้ำเรียกว่า หัวฝาย สำหรับทางเหนือก็ใช้กับลำธารที่ไหลจากยอดดอย เป็นวิถีธรรมชาติของคนเมืองและคนดอย ที่ดอยหรือภูเขาคือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ มีน้ำอุดมสมบูรณ์
เปิ้ง คือพึ่ง

หัวฝายเปิ้งดอย หมายถึง ฝายกั้นน้ำ ยังต้องอาศัยดอย ที่รวมหมายว่ามีน้ำอุดมสมบูรณ์

นาโฮ้ง คือนาในที่ลุ่ม
โฮ้งสามารถนำมาเรียกที่เป็นแอ่งลงไป เช่นดินตั๊ดหั้นมันโฮ้ง หมายถึงว่าดินตรงนั้นมันเป็นแอ่งลงไป โฮ้งใช้ทั้งการเป็นแอ่งใหญ่และเล็ก

ปู๋หอยยังเปิ้งนาโฮ้ง หมายถึง ปูและหอยในนาก็ต้องอาศัยท้องนาที่ลุ่ม ที่รวมหมายว่ามีน้ำเฉอะแฉะให้อาศัย

หัวฝายยังเปิ้งดอย ปู๋หอยยังเปิ้งนาโฮ้ง รวมแล้วคือ การพึ่งพาอาศัยกันและกัน ความสำเร็จอยู่รอดของสิ่งหนึ่งเกิดจากการเกื้อหนุนของอีกสิ่งหนึ่ง เป็นระบบนิเวศที่ธรรมชาติให้ไว้ ถ้าหากว่าเสียสมดุลหนึ่งไป อีกสิ่งก็ไม่อาจจะอยูรอดได้

ถ้าเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิต…ก็หมายรวมการมีชีวิตต้องทำความเข้าใจว่าสามารถอยู่ได้เพราะการเกื้อหนุนของหลายสิ่ง ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ความสำเร็จยังประโยชน์ของสิ่งหนึ่งเกิดจากแรงสนับสนุนของสิ่งอื่นๆด้วย

อิอิ…ภาษาเมืองวันนี้….ว่าด้วยเรื่องของการเข้าใจถึงการพึ่งพาอาศัยกันและกันในวิถีธรรมชาติค่า….

คำเมือง: ต่าเปิ้นไคร่หัว ต่าตั๋วไคร่ไห้...คำเมือง: จับใจ๋แฮ้ง...คำเมือง: ตางหนู หนูไต่ ตางไหน่ ไหน่เตียว...คำเมือง: ของกิ๋นบ่อกิ๋นก่อเน่า...คำเมือง: จ๊อกป๊อกไหนก่อป้อ จ้อหว้อไหนก่อควั่ก...คำเมือง: ดักเมื่อกิ๋นข้าว ดักเมื่อเข้านอน...คำเมือง: กั๋วนักมักต๋าย...คำเมือง: คนใบ้ใจ๊หลายเตื่อ...คำเมือง: อ่อนไหนแตง แข็งไหนเว้น...คำเมือง: ดำแดง บ่อแฮงก่อหมั่น...คำเมือง: เสียมบ่อคม...คำเมือง: นอนดึกตื่นขวาย...คำเมือง: บ่อได้กิ๋นบ่อมีใคร๋ต๋ามไฟส่องต๊อง...คำเมือง: นั่งก๊กง๊ก เหมือนครกบ่อต๋ำ...คำเมือง: อู้หื้อเปิ้นฮัก ยากนักจักหวัง”...

« « Prev : คำเมือง: ตางหนู หนูไต่ ตางไหน่ ไหน่เตียว

Next : คำเมือง: จ๊อกป๊อกไหนก่อป้อ จ้อหว้อไหนก่อควั่ก » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

18 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.76354908943176 sec
Sidebar: 0.083144903182983 sec