คำเมือง: เสียมบ่อคม

อ่าน: 6113

เสียมบ่อคม หื้อใส่ด้ามหนักๆ ความฮู้บ่อนัก หื้อหมั่นฮ่ำเฮียน

เสียมบ่อคมหื้อใส่ด้ามหนักๆ…หมายถึงเสียมที่ใช้ขุดดินที่ไม่คม ให้ใส่ด้ามที่มีน้ำหนักมาก (เพื่อจะได้ขุดดินได้)

ความฮู้บ่อนัก หื้อหมั่นฮ่ำเฮียน  หมายถึงถ้ารู้น้อยก็ให้หมั่นขยันเรียน

…….

ภาษิตคำเมืองวันนี้ อธิบายการแก้ปัญหา รู้จักหาจุดแก้ไขที่จะทำได้ และลงมือทำซะ….อิอิ

คำเมือง: จ๊อกป๊อกไหนก่อป้อ จ้อหว้อไหนก่อควั่ก...คำเมือง: นอนดึกตื่นขวาย...คำเมือง: ของกิ๋นบ่อกิ๋นก่อเน่า...คำเมือง: นั่งก๊กง๊ก เหมือนครกบ่อต๋ำ...คำเมือง: ดำแดง บ่อแฮงก่อหมั่น...คำเมือง: ตางหนู หนูไต่ ตางไหน่ ไหน่เตียว...คำเมือง: กั๋วนักมักต๋าย...คำเมือง: คนใบ้ใจ๊หลายเตื่อ...คำเมือง: หัวฝายเปิ้งดอย...คำเมือง: ดักเมื่อกิ๋นข้าว ดักเมื่อเข้านอน...คำเมือง: ต่าเปิ้นไคร่หัว ต่าตั๋วไคร่ไห้...คำเมือง: อู้หื้อเปิ้นฮัก ยากนักจักหวัง”...คำเมือง: จับใจ๋แฮ้ง...คำเมือง: บ่อได้กิ๋นบ่อมีใคร๋ต๋ามไฟส่องต๊อง...คำเมือง: อ่อนไหนแตง แข็งไหนเว้น...

« « Prev : คำเมือง: จ๊อกป๊อกไหนก่อป้อ จ้อหว้อไหนก่อควั่ก

Next : คำเมือง: กั๋วนักมักต๋าย » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

255 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 2.8495841026306 sec
Sidebar: 0.16737794876099 sec