คำเมือง: ตางหนู หนูไต่ ตางไหน่ ไหน่เตียว

อ่าน: 7828

ตางหนู หนูไต่ ตางไหน่ ไหน่เตียว


ตาง หมายถึง เส้นทาง เช่นถามว่า จะไปบ้านน้าแห่งชาติจะไปตางไหน
ไหน่ คือตัวกระรอก

คำว่าตางหนู หนูไต่ ตางไหน่ ไหน่เตียว มักจะนำมาใช้เวลาที่ใครตัดสินใจทำอะไรบนบริบทของเขา เขาก็ย่อมจะมีวิธีคิดแบบเขา ไม่ควรไปตัดสินใจเลือกทางเดินให้เขา

เปรียบเหมือนเส้นทางที่หนูเลือกเดิน หนูก็จะไปแบบหนึ่ง กระรอกเลือกเดินก็จะไม่เหมือนหนูและเลือกทางของกระรอกเอง บางครั้งภาษิตนี้นำไปใช้ในกรณีการค้า คือต่างคนต่างก็ค้าขายไปคนละอย่าง ไม่ก้าวก่ายข้ามเส้นกัน ต่างก็ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินของใครของคนนั้นไป
บางทีก็ถูกนำมาใช้เพื่อปรามการไปยุ่งเรื่องของคนอื่นว่า ตางหนู หนูไต่ ตางไหน่ ไหน่เตียว คืออย่ามายุ่งนะ…ทำนองนี้

ถ้านำมาอธิบายการจัดการความรู้ ก็น่าจะอธิบายได้ว่า แต่ละคนก็มีวิธีการจัดการความรู้ในรูปแบบของตัวเอง การเรียนรู้ของแต่ละคนก็แตกต่างกัน ความรู้ในตัวคนเป็นเรื่องของปัจเจก ไม่ใช่การหล่อแม่พิมพ์ออกมาให้เหมือนกันได้ แม้ว่าต่างคนก็ต่างมีเป้าหมายเดียวกันแต่ก็สามารถมีวิธีการของตัวเองไปสู่เป้าหมายที่แตกต่างกันได้

อิอิ…เรื่องของหนูและไหน่ กับการจัดการความรู้ ก็เอวัง.เพียงแค่นี้…อิอิ

คำเมือง: คนใบ้ใจ๊หลายเตื่อ...คำเมือง: ดำแดง บ่อแฮงก่อหมั่น...คำเมือง: อ่อนไหนแตง แข็งไหนเว้น...คำเมือง: จับใจ๋แฮ้ง...คำเมือง: ของกิ๋นบ่อกิ๋นก่อเน่า...คำเมือง: บ่อได้กิ๋นบ่อมีใคร๋ต๋ามไฟส่องต๊อง...คำเมือง: หัวฝายเปิ้งดอย...คำเมือง: ดักเมื่อกิ๋นข้าว ดักเมื่อเข้านอน...คำเมือง: เสียมบ่อคม...คำเมือง: กั๋วนักมักต๋าย...คำเมือง: นอนดึกตื่นขวาย...คำเมือง: นั่งก๊กง๊ก เหมือนครกบ่อต๋ำ...คำเมือง: ต่าเปิ้นไคร่หัว ต่าตั๋วไคร่ไห้...คำเมือง: จ๊อกป๊อกไหนก่อป้อ จ้อหว้อไหนก่อควั่ก...คำเมือง: อู้หื้อเปิ้นฮัก ยากนักจักหวัง”...

« « Prev : คำเมือง: บ่อได้กิ๋นบ่อมีใคร๋ต๋ามไฟส่องต๊อง

Next : คำเมือง: หัวฝายเปิ้งดอย » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

294 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.68505597114563 sec
Sidebar: 0.048817873001099 sec