เพลงยาวกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับที่ 1

อ่าน: 1979

หลังจากได้ฟังม็อบกับรัฐบาลจีบกัน

คน 6 คนจาก 2 ฝ่ายพบปะกันตามมารยาทไทย

มีคนใส่ใจฟังอย่างจดจ่อทั่วประเทศ

และสนใจฟังไปทั่วโลก

เป็นการคุยกันนัดประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ที่ได้บันทึกไว้ในใจของคนไทยเรียบร้อยแล้ว

การสื่อสารของประเทศนี้ทำหน้าที่ได้ดี

กราบขอบคุณพระสยามเทวาธิราช

ที่ดลบันดาลให้ 2 ฝ่ายตกลงปลงใจมานั่งคุยกัน

ขอบพระคุณ ศ.บวรศักดิ์ สุวรรณโณ มือประสานสิบทิศ

ขอบคุณสำนักสันติวิธีและสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นเวทีกลาง

ขอบคุณคนไทยที่สละเวลามาร่วมรายการฉุกคิดประเทศไทย

เราได้เห็นความเหนียมอายเล็ก ๆ ที่น่ารักของทั้ง 2 ฝ่าย

ที่สะท้อนถึง..ยังไง ๆ เราก็ยังเป็นคนไทยเหมือนกันวันยังค่ำ อ่านต่อ »Main: 0.011605024337769 sec
Sidebar: 0.05794095993042 sec