เสียดายน้ำเสียดายเลือด

อ่าน: 1027

กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า  วันนี้จะมีอุณหภูมิสูงมาก ที่บริเวณจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ระดับองศาความร้อนอยู่ที่ 24-40 อาจจะเกิดพายุฟ้าฝนคะนอง มีพายุลูกเห็บขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะลมจะฝนก็ตก ๆ มาเกิด บางที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและความร้อนรนในช่วงนี้

ความร้อนแห้งแล้ง แห้งเหี่ยว กระจายทั่วไปในทุกพื้นที่  จุดที่โดนแดดตรง ๆ ต้นหญ้าและวัชพืชเริ่มกรอบเกรียมติดหน้าดิน ยังดีที่ใบไม้ที่ร่วงหล่นไปช่วยคลุมหน้าดินไว้บ้าง ถ้าสงสารต้นไม้ช่วยเอาใบไม้มาปกคลุมโคนต้นไว้จะช่วยเก็บความชื้นได้อย่างมาก ทำให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุด เรื่องระบบน้ำและการใช้น้ำในช่วงนี้จะเป็นหัวข้อที่ควรทดลองหาคำตอบต่อไป

ที่สวนป่าได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการปลูกผักยืนต้นระบบชิด โดยวิธีหยอดเมล็ดไม่เหมาะที่จะทำในหน้าแล้ง พบว่าต้นไม้ที่งอกไม่สม่ำเสมอ โตช้า แคระแกน สิ้นเปลืองน้ำและการดูแล จึงเปลี่ยนมาเพาะกล้าในกระบะ เลี้ยงดูไปจนถึงช่วงฝนต้นกล้าเหล่านี้จะโตในได้ขนาดลงดิน เมื่อได้รับน้ำฝนจะเติบโตได้ดี ต้นไม้เจริญสม่ำเสมอช่วยประหยัดเรื่องน้ำและเวลาดูแล

อ่านต่อ »Main: 0.011144161224365 sec
Sidebar: 0.060871839523315 sec