ร้อนนี้มีเรื่องเย็น ๆ ให้ไปชม

อ่าน: 2978

มีจดหมายมาชวนให้ไปร่วมงานระพีเสวนา ครั้งที่ 4/7

เรื่อง “ศิลปะเพื่อการพัฒนาชีวิต”

ซึ่งนำเสนอการเรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะหลากหลายประเภท และนิทรรศการมีชีวิต

ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553

ตั้งแต่เวลา 08.30-17.45 ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

ถนนพระราม 2 ซอย 33 กทม.

โทรศัพท์ 02-870-7512-3

อ่านต่อ »Main: 0.015462160110474 sec
Sidebar: 0.071254968643188 sec