๖๐.การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง

10182 ความคิดเห็น โดย อัยการชาวเกาะ เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2008 เวลา 13:58 ในหมวดหมู่ เสริมสร้างสังคมสันติสุข #
อ่าน: 63683

หัวข้อวันนี้ บรรยายโดย อ.พิชัย รัตนพล อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท่านเล่าว่า อยู่กับความขัดแย้งตั้งแต่วันเสียงปืนแตกเมื่อปี ๒๕๐๘ เข้ารับราชการตั้งแต่ปี ๑๙ อ่านต่อ »Main: 0.0056309700012207 sec
Sidebar: 0.046728134155273 sec