มาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ “กูรับรองเอง”

อ่าน: 2940

    วันนี้แพนด้าและหลินฮุ่ย แวะไปเยี่ยมเครือข่ายที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาของชาวบ้านวังน้ำเขียว ได้พบกับ อำนาจ หมายยอดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ และคู่ชีวิต

 

     อ่านต่อ »


ชมรม สว.๙ เข้าร่วมอบรมเกษตรประณีต

อ่าน: 2927

     เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ สมาชิกชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ที่ประกอบด้วย ประธานชมรม รองประธาน เลขา และ สมาชิกชมรม รวม ๑๐ ท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๕ อีกสองท่าน รวมทั้งวุฒิอาสาธนาคารสมองโคราชอีกจำนวนหนึ่ง ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกับเกษตรกรในชุมชน ต. บ้านใหม่ อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา ในหัวข้อ การเกษตรแบบประณีตและเกษตรอินทรีย์ โดยทีมวิทยากรจาก  ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  โดยจัดฝึกอบรมที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

อ่านต่อ »


ดีใจที่มีวันนี้

4 ความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 13 มีนาคม 2011 เวลา 10:45 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2438

       หลังจากอาม่าและลูก ๆ หลาน ๆ ไหว้ พระโพธิสัตว์กวนอิม แล้ว ก็ถือโอกาสพาอาม่ากินลมชมวิวและบรรยากาศบริเวณริมบึงแก่นนครในยามเย็น เมื่อพระอาทิตย์ใกล้อัสดง จวบจนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป เป็นวันเวลาแห่งความสุขของครอบครัว ที่หาได้ยากยิ่งและยากที่จะบรรยายได้ครับ

     อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๓) เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่

อ่าน: 2254

      การศึกษาดูงานของวุฒิอาสาฯ ภาคอิสานกลุ่มที่ ๒ หลังจากดูงานศูนย์เรียนรู้ดุสิตปริ๊นเซสกับเศรษฐกิจพอเพียง แล้ว ก็ได้เดินทางไปเรียนรู้ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา ที่เป็นชุมชนตัวอย่างที่วุฒิอาสาฯ โคราชได้ไปร่วมพัฒนาชมชนนี้มาก่อนแล้ว ดังที่ได้รายงานไปแล้วในบันทึกเหล่านี้

วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑) บ้านใหม่

วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๒) บทเรียนจากบ้านใหม่

วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๓) พบปราชญ์ชาวบ้านที่ชื่นชอบ

วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๔) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านใหม่

       อ่านต่อ »


วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๑) สร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น โดย Panda เมื่อ 4 มีนาคม 2011 เวลา 16:28 ในหมวดหมู่ การจัดการความรู้ การบริหารจัดการ #
อ่าน: 2212

      เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ มีโอกาสดีได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท ที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิด โดย นายไพโรจน์  สุจินดา  ประธานอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง

           อ่านต่อ »Main: 0.019754886627197 sec
Sidebar: 0.021397113800049 sec