วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๑) สร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้

โดย Panda เมื่อ 4 มีนาคม 2011 เวลา 16:28 ในหมวดหมู่ การจัดการความรู้ การบริหารจัดการ #
อ่าน: 2234

      เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ มีโอกาสดีได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท ที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิด โดย นายไพโรจน์  สุจินดา  ประธานอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง

           ในวันที่ ๑๒ เป็นการศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมองจาก ๑๙ จังหวัดภาคอิสานจำนวนร้อยกว่าท่าน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ ๑ ศึกษาดูงาน ที่ศูนย์เรียนรู้ดุสิตปริ๊นเซสกับเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่อุดม อ. หนองบุญมาก  กลุ่มที่ ๒ ศึกษาดูงานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อจันที ประทุมภา ปราชญ์ชาวบ้าน  อ. ชุมพลวง จ. นครราชสีมา  เราครอบครัวหมี ได้รับการจัดให้ไปคนละกลุ่ม โดย แพนด้า ได้ไปกับกลุ่มที่ ๑ ส่วน หลินฮุ่ย ได้ไปกับกลุ่มที่ ๒  ซึ่งจะได้นำมาเล่าสู่กันฟังต่อไป วันนี้แพนด้า นำภาพตัวอย่างมาให้ชมก่อน ๒ ภาพ ดังนี้

 

แผนผัง ศูนย์เรียนรู้ดุสิตปริ๊นเซสกับเศรษฐกิจพอเพียง

 

บรรยากาศเมื่อถึงที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านใหม่ อ. หนองบุญมาก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

« « Prev : เยี่ยมแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์

Next : วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๒) ศูนย์เรียนรู้ดุสิตปริ๊นเซสกับเศรษฐกิจพอเพียง » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑๑) สร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.84572196006775 sec
Sidebar: 0.82661581039429 sec