รวมพลคนหัวใจรีไซเคิล

อ่าน: 4157

      เช้าวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ เดินทางเข้า มทส. เพื่อไปร่วมกิจกรรม “รวมพล..คนหัวใจรีไซเคิล”  ณ โรงอาหารกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถิ่นที่เคยอาศัยและทำงานตั้งแต่ยุคก่อตั้ง เพราะชื่นชมในกิจกรรมดี ๆ ที่บุคลากรของส่วนอาคารสถานที่ โดยการสนับสนุนของ รศ. ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา และประธานคณะทำงานโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัย

 sutrecycleday

        กิจกรรมเริ่มด้วย ผู้แทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น ท่านรองอธิการบดี กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ อ่านต่อ »


การขยายผลเกษตรประณีต ๑ ไร่

อ่าน: 2890

             เมื่อวานนี้เรา มีโอกาสดีที่ได้ไปร่วมการเสวนา “การขยายผลเกษตรประณีต ๑ ไร่ ไปสู่ ๑ ล้านครัวเรือนในภาคอีสาน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรม” กับทางเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กับ คุณสถาพร ซ้อนสุข หัวหน้าโครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ และคณะ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของพ่อจันทร์ที ประทุมภา ปราชญ์ชาวบ้าน ที่หลาย ๆ ท่านคงรู้จักกันดี  ในการเสวนาครั้งนี้เป็นโอกาสทองของเราที่ได้เรียนรู้จากสุดยอดปราชญ์ชาวบ้านของภาคอีสานหลาย ๆ ท่านนอกเหนือจากพ่อจันทร์ที เช่น พ่อผาย สร้อยสระกลาง ที่ในช่วงที่ผ่านมาออกทีวีในเรื่อง “เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้อย่างไร”  พ่อคำเดื่อง ภาษี  พ่อไพรัตน์ ชื่นศรี  และ ท่านอื่น ๆ ที่เป็นผู้รู้จากการปฏิบัติจริงอีกหลายท่านที่มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ อ่านต่อ »


เรื่องเล่าจากครอบครัวหมี

อ่าน: 3124

       ในช่วงก่อนเที่ยงของวันแรก ในงานอบรมการจัดการความรู้ เพื่อสร้างคุณอำนวย (Facilitator) และคุณลิขิต (Note Taker) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๓  เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของ Panda (รศ. ดร. อรรณพ วราอัศวปติ)

     อ่านต่อ »


ลปรร. กู่สร้างสรรค์ ที่ มทส.

อ่าน: 2700

         งานอบรมการจัดการความรู้ เพื่อสร้างคุณอำนวย (Facilitator) และคุณลิขิต (Note Taker) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๓ โดย อาจารย์ JJ (รศ. นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ)  และทีมงาน เป็นการอบรมแบบเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง หรือ Action Learn ดังนั้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดโดย ท่านอธิการบดี มทส. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า แล้ว ท่าน JJ ก็เริ่มกระบวนการโดย แจ้งกติกามารยาทเบื้องต้น สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ทันที

          อ่านต่อ »


ดีใจที่มีวันนี้ที่ มทส.

อ่าน: 2186

      สองสามวันที่ผ่านมาเป็นอีกช่วงหนึ่งของชีวิตของเราที่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้ร่วมด้วยช่วยกันกับท่านน้อง JJ (รศ. นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ) คุณอำนวยแห่งชาติอีกครั้ง หลังจากไม่ได้ร่วมงานการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาด้วยกันโดยตรงมานานประมาณ ๑ ปี เต็ม ๆ   หลังจากการร่วมงานกันที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)  นานประมาณ ๒ ปี ในการขับเคลื่อน KM-QA ได้สิ้นสุดลง  ตามวาระการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมหาวิทยาลัย เราต่างก็แยกย้ายกันกลับถิ่นเก่าของตนเอง ที่โคราชและขอนแก่น 

       เมื่อปลายเดือนมกราคม ได้รับทราบว่า ท่าน JJ และคนดอยปูน (คุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์) จะมาจัดการฝึกอบรม คุณอำนวยแห่ง มทส. รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ และชักชวนให้พี่หมีทั้งสอง (Panda and Lin Hui) ให้มาร่วมช่วยกัน

        หลังจากผมแจ้งอาม่า Lin Hui ได้ทราบ โดยเฉพาะเมื่อทราบว่า ลูกก๊อปของอาม่า (คุณทวีสิน) จะมาด้วยในงานครั้งนี้ อาม่า Lin Hui จึงเคลียร์งานอื่น และอนุมัติการไปร่วมงานนี้ด้วยความยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งครับ  นอกจากนั้นเราทั้งสองยังมีความยินดีเป็นพิเศษ ที่จะได้มีโอกาสกลับมาทำประโยชน์ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ที่เป็นถิ่นที่เราเคยอยู่อีกครั้ง หลังจากว่างเว้นการช่วยงานของ มทส. มาประมาณ ๕ ปี  โอกาสนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ สำหรับเราครับ  รายละเอียดบรรยากาศการฝึกอบรม สามารถดูได้จากรายสดของท่านน้อง JJ ครับ  ผมขอนำภาพหมู่ ซึ่งถ่ายหลังจากจบการฝึกอบรม มาให้ได้ทราบ  Main: 0.022071838378906 sec
Sidebar: 0.021621942520142 sec