แนวคิด CSR ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่?

7 ความคิดเห็น โดย mimography เมื่อ 4 ตุลาคม 2008 เวลา 9:23 (เย็น) ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 3538

Main: 0.01477313041687 sec
Sidebar: 0.079101800918579 sec