แนะนำหนังสือ: พุทธธรรมกับสังคม

7 ความคิดเห็น โดย khajitf เมื่อ 3 กุมภาพันธ 2009 เวลา 2:54 (เย็น) ในหมวดหมู่ ภาษา #
อ่าน: 3762

    ผู้เขียนเอาหนังสือมาแนะนำสมาชิกครับ ชื่อหนังสือพุทธธรรมกับสังคมของ ศ. นพ. ประเวศ วะสีอย่าคิดว่าเป็นหนังสือธรรมมะนะครับ แต่เป็นหนังสือเกี่ยวกับความคิดการแก้ปัญหาต่างๆในบ้านเมืองหนังสือเล่มนี้พิมพ์โดยสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ไม่แน่ใจว่ามีการจัดพิมพ์ใหม่หรือไม่ เพราะผู้เขียนซื้อหนังสือเล่มนี้เมื่อปี2535 ตอนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

   เนื้อหามีทั้งหมด 38 บท รวมสรุปด้วย บทที่อยากให้อ่านคือเรื่อง การศึกษาทำให้เป็นทุกข์ การศึกษาที่ไม่สร้างดุลยภาพสังคม ไม่เชื่อง่ายไม่บาป: กาลามสูตร เรื่องเทคโนโลยีกับจิตใจ ต้นเหตุแห่งความยากจนข้นแค้นของคนส่วนใหญ่

   เรื่องที่ประทับใจผู้เขียนอยากให้ผู้บริหารอ่านคือเรื่อง ระบบราชการ:พิธีกรรมมากกว่าการพัฒนา  ระบบราชการ: อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

   เอามาแนะนำก่อนนะครับ  เผื่อพี่ๆน้องๆสนใจขอบคุณครับMain: 0.0084540843963623 sec
Sidebar: 0.059121131896973 sec