หนังสือกัลยาณมิตร

2 ความคิดเห็น โดย khajitf เมื่อ 11 กุมภาพันธ 2009 เวลา 3:42 (เย็น) ในหมวดหมู่ บันทึกแรก #
อ่าน: 1898

ผู้เขียนเอาหนังสือมาแนะนำครับ ผู้เขียนขอมาจากพ่อครูบาสุทธินันท์ ที่บ้านพ่อครูบาสุทธินันท์มี 20 เล่ม ชื่อ กัลยาณมิตร  เข้าใจว่าหลายๆๆท่านคงเคยเห็นแล้วตอนไปงานวันระพี เป็นหนังสือของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ แค่ได้อ่านก็ประทับใจ ดูรายชื่อผู้เขียนนะครับ

 

 

รายชื่อผู้เขียน

 

    พระพรหมคุณาภรณ์(ป.. ปยุตฺโต) ท่านเขียนไว้ว่า การศึกษาเป็นเครื่องช่วยคนให้เจริญทางปัญญา “…ปัญญาคือตัวที่เข้าถึงความจริง ในความจริง ต้องมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลาย

 

   ท่านอาจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ ท่านกล่าวไว้ว่า คนเป็นครูนั้นต้องรู้จักเลือกตัดสินใจ…”    “…อ่อนน้อมถ่อมตน แต่เป็นตัวของตัวเอง ครูเป็นคนที่ไม่มีราคา แต่เป็นคนที่มีค่า ครูจึงขายตัวไม่ได้ ครูจึงไม่เป็นทาสของใคร…”

 

    แค่สองท่านก็น่าอ่านแล้วครับ  ลองไปหาอ่านดูนะครับMain: 0.007451057434082 sec
Sidebar: 0.028004884719849 sec