ครูเพลิน มือระนาดเอกผู้ล่วงลับ

219 ความคิดเห็น โดย ครูฌอง เมื่อ 20 มกราคม 2010 เวลา 1:54 (เย็น) ในหมวดหมู่ ครูดนตรีไทย #
อ่าน: 8429

ครูเพลิน หรือ ครูทนง แจ่มวิมล คือสุดยอดมือระนาดเอกอีกท่านหนึ่งของไทย

แม้ท่านจะจากไปหลายปีแล้วแต่ผลงานยังอยู่เป็นที่ประจักษ์

วันนี้ขอนำผลงานของท่านจาก YouTube มาเผยแพร่ต่อครับ


ตำแหน่งการวางเครื่องในวงดนตรีไทย

1006 ความคิดเห็น โดย ครูฌอง เมื่อ 18 มกราคม 2010 เวลา 11:31 (เย็น) ในหมวดหมู่ เครื่อง-วงดนตรีไทย #
อ่าน: 62938

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้จัดงานกตัญญุตา บูชาครู ขี้น ณ หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี  โรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดวงดนตรีไทยประเภทเครื่องสายผสมปี่พาทย์ (ชื่อประเภทวงตามความหมายที่ตรงตามลักษณะเครื่องดนตรี คือนำเครื่องวงปี่พาทย์มาบรรเลงรวมกับวงเครื่องสาย หรืออีกนัยหนึ่งคือ วงดนตรีไทยประเภทวงมโหรีแต่ไม่มีซอสามสายนั้นเอง) มาร่วมบรรเลงเพื่อสร้างบรรยากาศในงาน อ่านต่อ »


ครูดนตรีไทย

1096 ความคิดเห็น โดย ครูฌอง เมื่อ 15 มกราคม 2010 เวลา 2:10 (เย็น) ในหมวดหมู่ ครูดนตรีไทย #
อ่าน: 21764

… นโม อันว่านมัสการ ข้าพเจ้าขอกราบกราน ไหว้เทพเจ้าทั้งสามพระองค์
พระวิษณุกรรมผู้ทรงฤทธิ์ ท่านได้ประสิทธิ์สาปสรรค์เครื่องเล่นสิ่งสารพันในใต้หล้า
อีกทั้งท่านเทวดาพระปัญจสิงขรณ์ พระกรท่านถือพิณ ดีดสำเนียงไพเราะดังเสนาะสนั่น
อีกทั้งพระปรคนธรรพ พระครูเฒ่า พระครูทั้งนั้นเล่า สืบต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้…

(จากบทไหว้ครูของ ครูสวง ศรีผ่อง)

จากบทไหว้ครูดนตรีไทยข้างต้นสามารถแยกแยะครูดนตรีไทยออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ดุริยเทพ และ ครูมนุษย์ โดยมีรายละเอียดปลีกย่อยของครูดนตรีไทยแต่ละประเภทดังนี้ อ่านต่อ »


วงปี่พาทย์มอญ

8533 ความคิดเห็น โดย ครูฌอง เมื่อ 6 มกราคม 2010 เวลา 2:29 (เย็น) ในหมวดหมู่ เครื่อง-วงดนตรีไทย #
อ่าน: 95659

งานบำเพ็ญกุศลศพพระสมุห์เจษฎา ฐิตมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดยางทอง อ.เมือง จ.สงขลา กระผมได้รับมอบหมายจากพระมหาชัยวุธ รักษาการเจ้าอาวาส ให้ัจัดวงดนตรีไทยเพื่อใช้ประโคมในพิธี  ดังนั้นจึงได้ประสานไปยังครูบรรเทิง แห่งราชภัฏสงขลา ให้ท่านช่วยจัด วงปี่พาทย์มอญ มาใช้ในงานดังกล่าว

ทำไมต้องเป็นวงปี่พาทย์มอญ

วงปี่พาทย์มอญ คือการนำเครื่องดนตรีมอญ 5 ชนิด ได้แก่ ฆ้องมอญ ปี่มอญ ตะโพนมอญ เปิงมางคอก และฆ้องราว มาประสมกับเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆ ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฉิ่ง ฉาบ เป็นต้น เกิดเป็นวงดนตรีไทยชนิดใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในลักษณะเครื่องดนตรี บทเพลง วิธีการบรรเลง ตลอดจนการนำวงดนตรีไปใช้ในโอกาสต่างๆ

วงปี่พาทย์มอญแท้จริงแล้วใช้บรรเลงได้ในงานมงคล แต่คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้บรรเลงในงานศพ สืบเนื่องมาจากมีการนำวงปี่พาทย์มอญไปบรรเลงในงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ พระราชินีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง พระดำริว่า พระราชมารดาของพระองค์นั้นทรงมีเชื้อสายมอญโดยตรง จึงโปรดให้นำวงปี่พาทย์มอญมาบรรเลง ด้วยเหตุนี้เองจึงได้เป็นความเชื่อและยึดถือมาโดยตลอดว่า วงปี่พาทย์มอญเล่นเฉพาะงานศพเท่านั้น อีกประการหนึ่งก็คือเสียงดนตรีของวงปี่พาทย์มอญโดยเฉพาะปี่มอญ เพราะเสียงของปี่มอญมีเสียงโหยหวนชวนให้เกิดความเศร้าใจ

ต่อมาโบราณจารย์ทางด้านดนตรีไทย ได้เรียบเรียงเพลงไทยสำเนียงมอญขึ้นมาใหม่และกำหนดระเบียบการใช้เพลงเพื่อบรรเลงในขั้นตอนต่างๆ ของงานศพ เช่น

 • เพลงประจำบ้าน ใช้บรรเลงเป็นเพลงแรกหากตั้งศพไว้ที่บ้าน  และใช้บรรเลงในขณะที่ทำพิธีวางดอกไม้จันท์เคารพศพ
 • พลงประจำวัด ใช้บรรเลงเป็นเพลงแรกหากตั้งศพไว้ที่วัด
 • เพลงเชิญผี ใช้บรรเลงต่อจากเพลงประจำบ้านหรือเพลงประจำวัด เพื่อเป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
 • เพลงยกศพ ใช้บรรเลงในขณะที่มีการยกศพ เพื่อการเคลื่อนย้าย หรือยกศพขึ้นสู่เมรุ
 • เพลงสาธุการมอญ ใช้บรรเลงเมื่อประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ
 • เพลงเร็วมอญ ใช้บรรเลงเมื่อพระสวดเสร็จ
 • เพลงมอญร้องไห้ ใช้บรรเลงในขณะที่ทำพิธีวางดอกไม้จันท์เคารพศพ ในงานที่มีการพระราชทานเพลิงศพ แล้วบรรเลงต่อท้ายด้วยเพลงประจำบ้าน

นอกจากนี้ยังมีเพลงสำเนียงมอญอื่นๆที่ใช้บรรเลงในงานศพขณะที่ไม่มีพิธีการ หรืออาจจะนำเพลงไทยเดิมต่างๆมาบรรเลงสลับพิธีการก็ได้

ประมวลภาพวงปี่พาทย์มอญงานบำเพ็ญกุศลศพ
พระสมุห์เจษฎา ฐิตมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดยางทอง อ.เมือง จ.สงขลา

ตั้งวงปี่พาทย์มอญในศาลา (ช่องเดียวไม่พอเลยไม่เห็นเปิงมากคอก)

อ่านต่อ »


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓

129 ความคิดเห็น โดย ครูฌอง เมื่อ 21 ธันวาคม 2009 เวลา 11:36 (เช้า) ในหมวดหมู่ สัพเพเหระ #
อ่าน: 37316


เพลงนาคเกี่ยวพระสุเมรุ

64 ความคิดเห็น โดย ครูฌอง เมื่อ 6 ธันวาคม 2009 เวลา 10:01 (เย็น) ในหมวดหมู่ ฟังเพลงดนตรีไทย #
อ่าน: 36796

เพลงนาคเกี่ยวพระสุเมรุ โดยครูบรรเทิง สิทธิแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ครูบรรเทิง คือครูปี่พาทย์ ผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสุดยอดมือระนาดเอก ที่หาผู้ทัดเทียมได้ยากในภาคใต้ และเป็นครูดนตรีไทยอีกท่านหนึ่งที่ผมเรียกว่า “ครู” ได้อย่างเต็มปาก

เพลงนาคเกี่ยวพระสุเมรุชุดนี้คือผลงานในระดับปริญญาโทของท่าน เชิญชมกันนะครับ…

เพลงนาคเกี่ยวพระสุเมรุ

อ่านต่อ »


มอญอ้อยอิ่งเถา

1203 ความคิดเห็น โดย ครูฌอง เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2009 เวลา 7:11 (เย็น) ในหมวดหมู่ ฟังเพลงดนตรีไทย #
อ่าน: 23973

ครูเอก กษมะ จากสุราษฏร์ธานี ส่งเพลงมอญอ้อยอิ่งเถา มาให้ เลยนำมาแบ่งปันกันฟังครับ

 • ประวัติ

เพลงนี้เดิมมีเพียง  ๒  ชั้น  เป็นเพลงของละครคณะปรีดาลัย  ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เป็นเจ้าของ  ซึ่งเข้าใจว่าหม่อมต่วน  วรวรรณ  จะเป็นผู้แต่ง  ซึ่งมีทำนองท่วงทีไพเราะน่าฟังโดยมาก  นายเฉลิม  บัวทั่ง  ได้ยืดขึ้นเป็นเพลงเถา  โดยใช้ลีลาของสำเนียงมอญเป็นหลักโดยแต่งทั้งทำนองร้องและทำนองดนตรี

 • บทร้อง  เพลงมอญอ้อยอิ่ง  เถา
  ๓ ชั้น
  อนิจจาจากไปไม่วายหมอง
  น้ำตานองเหลือจะกลั้นไว้หวั่นไหว
  โอ้อกร้อนนอนเดียวเปลี่ยวฤทัย
  จากไปนานเช่นนี้พี่ไม่เคย

  ๒  ชั้น
  โอ้พุ่มพวงดวงผกามณฑาย้อย
  กลิ่นเจ้าลอยล่องมานิจจาเอ๋ย
  ช่างหอมเหลือหอมเหมือนเนื้อทรามเชย
  มณฑาเอ๋ยหวาดบังอรเจ้าหล่อนมา

  ชั้นเดียว
  ใจหายมิรู้เว้น
  จะนอนหลับนอนเล่นฝันเห็นหน้า
  หน้านวลน้องเทียมทันแสงจันทรา
  เมื่อเวลาเพ็ญส่องผุดผ่องเอย

  (นิราศรักษาตัว  พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงค์เธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงษ์)

 
icon for podpress  มอญอ้อยอิ่งเถา: Play Now | Play in Popup | Download


เครื่องดนตรีต่างด้าวในวงดนตรีไทย

9820 ความคิดเห็น โดย ครูฌอง เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2009 เวลา 3:03 (เย็น) ในหมวดหมู่ เครื่อง-วงดนตรีไทย #
อ่าน: 43307

จากการที่ได้นำเสนอประเภทของเครื่องดนตรีไทยว่า แบ่งตามลักษณะการบรรเลงได้ 4 ประเภทคือ ดีด สี ตี และ เป่า ไปแล้วนั้น มีผู้แย้งว่ามีอีก 2 ประเภท คือ “เขย่า” และ “จิ้ม” ทำเอาผมงงไปเป็นพักเลยครับ สุดท้ายมาถึงบางอ้อจากคำเฉลยว่า เขย่า คือ อังกะลุง และ จิ้ม คือ ออร์แกน ดังนั้นจึงอธิบายเพิ่มเติมว่ามันคือเครื่องดนตรีต่างด้าว (อิอิ)

เครื่องดนตรีต่างด้าวก็คือ เครื่องดนตรีของชาติอื่นๆ ที่นำมาบรรเลงร่วมในวงดนตรีไทย แต่พอใช้ไปนานๆเข้า บางประเภทก็ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นเครื่องดนตรีไทย จนบางคนไม่ทราบว่ามันคือเครื่องดนตรีที่มีพื้นฐานมาจากชาติอื่น จึงขอนำมาขยายความเพื่อความเข้าใจกันนิดหน่อยครับ อ่านต่อ »


เครื่องดนตรีไทย

1817 ความคิดเห็น โดย ครูฌอง เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:02 (เช้า) ในหมวดหมู่ เครื่อง-วงดนตรีไทย #
อ่าน: 16460

เครื่องดนตรีของไทยนั้น สามารถจัดแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ เครื่องดนตรีไทยเดิม และเครื่องดนตรีไทยพื้นเมือง แต่หากพูดโดยทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยแล้ว จะเข้าใจกันได้ว่าคือเครื่องดนตรีไทยเดิมนั่นเอง

การจัดประเภทของเครื่องดนตรีไทย ส่วนใหญ่จัดโดยยึดวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีไทย ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า อ่านต่อ »


ลอยกระทงใน มอ.ปัตตานี

67 ความคิดเห็น โดย ครูฌอง เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:51 (เย็น) ในหมวดหมู่ สัพเพเหระ #
อ่าน: 5964

วันนี้วันลอยกระทง ประจำปี 2552 จึงขอเว้นเรื่องดนตรีไทย มาเล่าเรื่องบรรยากาศการลอยกระทงใน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก่อนนะครับ

วันลอยกระทงปีนี้ อยู่ที่แฟลตใน มอ.ปัตตานีสองคนกับลูกสาว(น้องคีตา) ส่วนภรรยากับลูกชาย(พี่แคน) อยู่บ้านที่จังหวัดสงขลา ประมาณหนึ่งทุ่มน้องคีตากลับจากเรียนพิเศษ แล้วอ้อนให้พาไปถ่ายรูปในงานลอยกระทงเพื่อส่งเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บที่เขาชอบเข้าไปอ่านเป็นประจำ จึงต้องเป็นพ่อที่ดีพาลูกไปตามประสงค์ (กว่าน้องคีตาจะถ่ายรูปได้ดั่งใจ ทำเอาผมยืนคอยจนเหนื่อยเลยครับ)

งานวันลอยกระทงของ มอ.ปัตตานีปีนี้ จัด ณ บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

บริเวณด้านหน้าสถานที่จัดงาน บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

อ่านต่อ »Main: 0.15864992141724 sec
Sidebar: 0.16147804260254 sec