ของหาย ช่วยผมที

อ่าน: 2086

ผมมีการบ้านในวันที่ 15 ดังที่โพนทะนาแล้ว

หัวข้อ:

1 สถานการณ์ชนบทไทยวันนี้เป็นอย่างไร?

2 ชนบทไทยเปลี่ยนแปลงอย่างไร

3 นโยบายสาธารณะที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลง

ของชนบทไทยในอนาคตจะเป็นอย่าง?

(ทายาทแซ่เฮรุ่นจิ๋วลูกหลานครูบา) อ่านต่อ »Main: 0.013966798782349 sec
Sidebar: 0.20272612571716 sec