วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๒) บทเรียนจากบ้านใหม่

โดย Panda เมื่อ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 22:24 ในหมวดหมู่ การจัดการความรู้ การบริหารจัดการ, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2925

        จากการได้เข้าร่วมรับรู้ รับทราบและแลกเปลี่ยนกับผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้าน ชุมชนบ้านใหม่มาสองครั้ง รู้สึกชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านใหม่เป็นอย่างมากที่ ร่วมกันพัฒนาชุมชนจนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งมีการสรุปบทเรียนไว้สั้น ๆ คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากชุมชนต้อง…..

  • มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ทำ
  • สามารถวิเคราะห์ต้นทุน คุณค่าเดิมของชุมชนที่มี
  • จัดตั้งกลุ่ม ร่วมวางกฎกติกา
  • ลงหุ้น  ใช้แหล่งทุนของชุมชน
  • คืนทุน เน้นการออม
  • แบ่งปันทักษะ ความรู้  ตลาด
  • มีเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำ

    

            ปัจจุบันมีผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มมากกว่า ๒๐ กลุ่ม ที่รวมกลุ่ม เข้าหุ้น ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และพัฒนาจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้น ที่ต่อยอดมาจากกลุ่มแรกคือ กลุ่มเฟื่องฟ้า โดยการนำของ พ่อประกอบ บุษสระเกษ  คู่ชีวิตของ แม่จินดา บุษสระเกษ ครูภูมิปัญญารุ่นที่ ๕  ที่เป็นผู้นำชุมชนที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน  เชื่อได้ว่าชุมชนบ้านใหม่จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ถ้าชุมชนยังมีความร่วมมือร่วมใจ มีสำนึกจิตอาสาและการพัฒนาที่เกิดจากความต้องการของชุมชนจริง ๆ ที่เรียกว่าระเบิดจากภายใน ไม่ใช่ทำตามที่เขาสั่งมา 

      เชื่อได้ว่าชุมชนแห่งนี้ คงจะสามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยตัวเอง เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ชุมชนอื่น ๆ  ต่อไป  วุฒิอาสาฯ มหาวิทยาลัย และ หน่วยงานภายนอก คงจะเป็นผู้ให้ความสนับสนุนต่อยอดในสิ่งที่ชุมชนอาจจะขาดไปบ้าง ให้สมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น  

« « Prev : วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๑) บ้านใหม่

Next : วุฒิอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (๓) พบปราชญ์ชาวบ้านที่ชื่นชอบ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

1 ความคิดเห็น

  • #1 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 กันยายน 2010 เวลา 15:16

    เข้าพื้นที่บ้านใหม่อุดมคราวนี้ มีเจ้าหน้าที่จากเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาด้วย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา และแนะนำสิ่งดีๆให้ชุมชน พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีชุมชน และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่จะเป็นกลุ่ม หรือชุมชนค่ะ งานนี้ได้ใจไปเต็มๆ ค่ะ แต่ที่น่าดีใจแทนชุมชนแห่งนี้คือ ทางโรงเรียนบ้ามใหม่ไทยเจริญ เตรียมจัดพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรประณีต เป็นศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเทคโนธานีพร้อมมาจัดฝึกอบรมให้คนในชุมชน จัดทำแปลงสาธิตให้ค่ะ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.48700308799744 sec
Sidebar: 0.27144598960876 sec