กิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

อ่าน: 2697

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

กิจกรรมของ ชมรมผู้สูงวัย ศูนย์อนามัยที่๕ ในวันนี้คือปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ผู้นำกิจกรรมวันนี้คือท่านรองประธานฯ กำจัด คุณมานิตย์ คุณลาวัลย์ และทีม

คุณอารี ปรม้ตถาวร ผู้ใหญ่ใจที่ดูแลพวกเรา สว. ตั้งแต่โครงการ ๙ สัปดาห์สู่สุขภาพดี จนถึงปัจจุบันวันนี้มอบเงินให้ชมรมฯ อีกหนึ่งพันบาท ทางชมรมขอขอบพระคุณยิ่งค่ะ นอกจากนั้นยังจัดทีมงานที่ขยัยขันแข็งดูแลใส่ใจชมรมฯ น่าประทับใจมากค่ะ

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน ของชมรมผู้สูงอายุฯ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา คือปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ทางชมรมฯ ได้เลือกต้นลำดวน ซึ่งดอกลำดวนเป็นสัญญลักณ์ของผู้สูงวัย เราตั้งใจปลูกรอบเรือนลำดวนค่ะ ก่อนจะปลูกต้นไม้ อาม่าในฐานะประธานชมรมฯ เอาขนึนมาจากบ้าน ได้แกะขนุนไพศาลทักษิณเตรียมไว้เสริมพลัง หนุ่มน้อย-สาวน้อยผู้มาร่วมกิจกรรม และให้เอาเม็ดไปเพาะไว้ก่อนปีหน้าจะเอายอดมาเสียบค่ะ ส่วนเลขาชมรมฯ คือคนใกล้ตัว อ.แพนด้า ทำหน้าที่ตากล้องประจำชมรมฯด้วยอีกหนึ่งหน้าที่ค่ะ

แกะขนุนเสร็จรีบไปปลูกต้นลำดวนค่ะ

หลังจากปลูกต้นไม้เสร็จก็พักรับประทานของว่าทั้งน้ำขนมและ ขนุนไพศาลทักษิณ หลังจากนั้นเป็นการเรียนรู้การออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงวัยด้วยผ้ายางยืด หมอตุ๊ได้มาสอนท่าออกกำลังกาย ส่วน ขา แขน ไหล่ ให้แข็งแรงค่ะ

หลังจากยืดเส้นยืดสายแล้วมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ผัก การปลูกผักชนิดต่างๆ ในช่วงเวลาไหนดีที่สุด ท่านรองประธานฯ กำจัด สุขถาวร ได้กรุณาแจกเอกสารตารางเพาะปลูกที่เป็นประโยชน์มากค่ะ จากนั้นก็ปรึกษาหารือเรื่องจะจัดทัศนศึกษานอกสถานที่งานผลไม้จังหวัดศรีสะเกษ(๑๗-๒๓ มิย.๕๔) กำลังประสานงานเรื่องรถ ซึ่งน้องนาทและน้องปุ๊จะแจ้งตารางจองรถให้ทราบค่ะ กิจกรรมในเดือนต่อไปคือ การศึกษาธรรมชาติ ตกลงว่าจะไปวัดหนองลังกา มีอีกประเด็นกำลังจะทำช่วยเสริมสร้างให้ทางชมรมฯเข้มแข็ง คือเอกสารของขมรมฯ แสดงมีวิสัยทัศน์กฏระเบียบของชมรมฯ แลเชิญชวนผู้สูงวัยทั่วไปมาเป็นสมาชิก เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยปฏิบัติตามหลักสาม อ. ที่เราได้เรียนรู้มา ให้อยู่ดีมีสุขครอบครัวอบอุ่น เพื่อจะได้เป็นพลังเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ค่ะMain: 0.014288187026978 sec
Sidebar: 7.0711369514465 sec