ความมั่นคงทางอาหาร 7(อบรมปลูกข้าวต้นเดี่ยว…)

โดย Lin Hui เมื่อ กุมภาพันธ 9, 2011 เวลา 20:39 ในหมวดหมู่ เรื่องเล่าของLin Hui #
อ่าน: 4114

กินอิ่ม นอนอุ่น ทุกคนอยู่ดีมีสุข คือจุดประสงค์หลักที่ ตั้งใจทำให้กับชุมชนที่วุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นครราชสีมา ร่วมกับ สศช. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของชุม ด้วยการร่วมด้วยช่วยกันวางแผนพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคง เข้มแข็งอย่างยั่งยืน การเข้าใจ เข้าถึง จึงได้ใจชาวชุมชน การร่วมแรงร่วมใจช่วยกันอย่างเต็มอกเต็มใจก็เกิดขึ้นได้ไม่ยาก

ในปี ๒๕๕๔ วุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นครราชสีมา ได้ปักธงโครงการความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อสนองโครงการพระราชดำริ”เศรษฐกิจพอเพียง”  ข้าวคืออาหารหลักของคนไทย ชุมชนควรมีข้าวกินอย่างพอเพียง และมีคุณภาพ คือโจทย์ข้อแรกที่ควรทำให้เกิดขึ้นให้ได้ ที่สำคัญควรมีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ และขยายพันธุ์ไว้ใช้ปลูกให้เพียงพอ  จึ่งเริ่มโครงการฯ ด้วยการเติมเต็มความรู้ในการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลผลิตสูง ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง อันดับแรกคือสร้างความเข้าใจ การจัดการดิน และธาตุอาหารในระบบอินทรีย์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ในการทำนาให้ได้คุณภาพและผลผลิตสูงต้นทุนต่ำ ที่สามารถทำได้เองทุกขั้นตอน  วุฒิอาสาฯ ได้รับความร่วมมือ การสนับสนุน และการช่วยเหลือจาก ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาช่วยจัดฝึกอบรมปฏิบัติการ มาช่วยติมเต็มความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการใช้แหนแดงและปุ๋ยชีวภาพ ในระบบข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีต แล้วค่ะ ที่บ้านใหม่อุดม ในวันนี้ ที่๙ กพ. ๒๕๕๔ เพื่อฝึกอบรมให้ชาวนา มีความรู้ความเข้าใจ ในการปลูกขยายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอิสาน(ข้าวหอมมะลิแดง) หลังฝึกอบรมก็ลงไปดูพื้นที่ เพื่อความมั่นใจว่ามีน้ำเพียงพอในการทำนาปรังหรือไม่ เมื่อเห็นพื้นที่นาข้าวแล้วยิ้มออกค่ะ มีน้ำมากพอ เพราะพื้นที่มีน้ำซับ จึงมีน้ำที่ทำนาได้ตลอดทั้งปีค่ะ เกษตกรท่านหนึ่งลงมือปลูกข้าวต้นเดี่ยวในแปลงนาที่เตรียมไว้ และลงมือทำตามคำแนะนำของ ดร. นันทกร โดยให้เอาน้ำออกจากแปลงนาที่เตรียมไว้ ให้เหลือน้ำแค่ปิ่มๆ ดิน แล้วให้เอาขี้วัวขี้ควายโรยในแปลง ให้ถอนกล้าข้าวมาปักดำในแปลงที่เตรียมไว้ได้เลย แบบปลูกต้นเดี่ยวระยะห่างหนึ่งฟุต ปลูกเสร็จให้ลงแหนไปในแปลงนาทันที เพื่อใช้เลี้ยงต้นข้าวต่อไปค่ะ

« « Prev : ความมั่นคงทางอาหาร 6(จุดใต้ตำตอ)

Next : ความมั่นคงทางอาหาร 8 (การปรับเปลี่ยน…) » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

164 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.42223811149597 sec
Sidebar: 0.14715981483459 sec