คำนำ

โดย Logos เมื่อ วันอังคาร, 3 มีนาคม 2009 เวลา 8:31 ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 6300

ลานปัญญาเป็นบล็อกชุมชนคนคุ้นเคย ซึ่งเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีอะไรมากกว่าการนำเอาความรู้หรือเรื่องตามอัธยาศัยมาแจกให้อ่าน สมาชิกส่วนใหญ่ เคยใช้ GotoKnow.org ในเรื่องของการจัดการความรู้มาก่อน

ต่อมากลุ่มผู้ใช้กลุ่มนี้ มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะสร้างความรู้สึกว่าปริมาณการใช้งาน อาจจะกลบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติอื่นๆ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ (มอ.ปัตตานี และ schuai.net) และคุณโสทร รอดคงที่ (bansuanporpeang.com) จึงได้ติดตั้งโปรแกรม Multiuser Wordpress ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2551 ตามคำแนะนำของ Conductor (คนเป็นนาย ตามใจฉัน ฯลฯ) หลังจากปรับระบบและแปลเป็นไทยอยู่สามวัน ลานปัญญาเปิดรับสมาชิกเป็นครั้งแรกในวันที่ 7 ก.ค.

ในเมื่อมีสมาชิกที่อยู่ในเมืองไทยมากขึ้น ก็มีการย้ายลานปัญญามาอยู่ในเมืองไทย ในวันที่ 13 ส.ค. 2551 ทำให้สมาชิกที่อยู่ในเมืองไทย เข้าลานปัญญาได้รวดเร็วขึ้นมาก [แนะนำให้ใช้ Firefox แทน Internet Explorer เนื่องจาก IE6 มีปัญหาหลายอย่าง ทำให้ช้าที่ตัว IE6 เอง]

ชื่อลานปัญญา ได้รับความกรุณาจาก อ.พินิจ พันธ์ชื่น (มรภ.จันทร์เกษม) อนุญาตให้ใช้ชื่อนี้ซึ่งเป็นชื่อบล็อกของอาจารย์ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (www.inet.co.th) ให้ความสนับสนุนอินเทอร์เน็ตและศูนย์คอมพิวเตอร์ มี Logos (ลานซักล้าง และ OpenCARE.org) เป็นผู้ดูแลระบบ

ลานปัญญากับเฮฮาศาสตร์

ชาวเฮฯ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้อยู่บนความยอมรับนับถือกัน

ที่จริงแล้วในกลุ่มเฮฮาศาสตร์ ประกอบไปด้วยคนจากหลากหลายสาขาอาชีพ มาจากหลายพื้นฐาน หลายภูมิภาค หลายวัฒนธรรม หลายสำเนียง ประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบแตกต่างกัน แต่ก็รวมกันอยู่ได้ด้วยการยอมรับกันและกันอย่างที่แต่ละคนเป็นอยู่ มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ ในรูปแบบการสื่อสารแบบต่างๆ ทั้ง instant messenger บล็อก โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ตลอดจนการนัดพบกันตามโอกาส ฯลฯ

ชาวเฮฯ ไม่ต้องอวดอ้าง ใครดีอย่างไร อ่อนตรงไหน เมื่อคบกันไปนานๆ ก็รู้ได้เอง จนสนิทชิดเชื้อ เล่น แซว หยอกล้อกันได้อย่างพี่น้อง มีความเอื้ออาทรต่อกัน ในขณะเดียวกัน เฮฮาศาสตร์ก็เป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ ไม่มีใครสั่งใคร ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ไม่ต้องคิดหรือทำแบบเดียวกัน ไม่ต้องชี้นำ จึงเป็นสังคมเล็กๆ ที่มีอิสระ; ชาวเฮฯ กระทำการทุกอย่างโดยการประสานงาน การอาสาทำเอง และการช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องตอบแทน มีความเคารพนับถือกันคล้ายระบบเครือญาติ ในสังคม Chaordic

ตัวตนของชาวเฮฯ จึงเป็นของจริง ไม่สามารถเสกสรรค์ปั้นแต่งได้; ไม่ว่าจะใช้ชื่อจริงในลานปัญญาหรือไม่ก็ตาม ก็จะมีชาวเฮฯ อื่นที่รู้จักตัวจริง

ลานปัญญาเป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่งของชาวเฮฯ แต่ไม่มีเงื่อนไขว่าชาวเฮฯ จะต้องมาใช้ลานปัญญาเท่านั้น เพราะชาวเฮฯ จะใช้เครื่องมือสื่อสารอะไรก็ได้ เพียงแต่ชาวเฮฯ ส่วนใหญ่ ใช้ลานปัญญาเป็นเครื่องมือหลักอย่างหนึ่ง

ในขณะเดียวกัน ลานปัญญาก็ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นชาวเฮฯ เท่านั้นจึงจะใช้งานได้; สมาชิกก็คือสมาชิก ชื่อกลุ่มต่างๆ เป็นเพียงคำเรียกขาน แต่ความผูกพันธ์นั้นเกิดจากใจและการกระทำ

ลานปัญญากับความแตกต่าง

โดยเหตุที่ลานปัญญาเป็นเครื่องมือที่ให้อิสระกับสมาชิก ที่จะปรับแต่งบล็อกของตนตามความต้องการ จึงมีขั้นตอนต่างๆ มีของเล่นให้ใช้มากมาย ซึ่งสมาชิกสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้ว่าเมื่อเปิดใช้งาน สมาชิกสามารถใช้ได้แล้วโดยไม่ต้องทำการปรับแต่งใดๆ

สมาชิกไม่เปิดบล็อกก็ได้ เปิดบล็อกก็ได้ เปิดหลายบล็อกก็ได้

เพราะว่าลานปัญญาเป็นเว็บชุมชนคนคุ้นเคย เมื่อเปิดบล็อกแล้ว กรุณาแนะนำตัวเองให้สมาชิกอื่นได้รู้จักกันบ้าง ก็จะเป็นการเริ่มต้นสร้างเครือข่ายที่ดี

« « Prev : ใครจะช่วยเขียนคู่มือ ยกมือขึ้น

Next : บทที่ 13 การนำภาพลงในบันทึก » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

7 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.1147129535675 sec
Sidebar: 0.06098198890686 sec