บททืี่ 7 ปลั๊กอิน

โดย Logos เมื่อ วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2009 เวลา 18:19 ในหมวดหมู่ คู่มือลานปัญญา #
อ่าน: 7916

ลานปัญญาทำงานในลักษณะบล็อก ซึ่งทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่าย (server) ที่ทำหน้าที่เป็นเว็บ และเก็บข้อความเอาไว้ในฐานข้อมูล (database) การเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน้าจอที่ผู้ใช้มองเห็น กับระบบที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนั้น ใช้โปรแกรมทั้งหมด หากจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานอะไร ก็ต้องเขียนโปรแกรม

แต่โดยเหตุที่ว่าการเขียนโปรแกรม เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่าผู้ใช้ในระดับปกติจะทำกัน จึงมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทำหน้าที่เฉพาะให้เลือกใช้ โปรแกรมเหล่านี้เรียกว่าปลั๊กอิน ซึ่งจะใช้หรือไม่ใช้อะไร ขึ้นอยู่กับความต้องการแต่งบล็อกของสมาชิกแต่ละคน

เพื่อความสะดวกของสมาชิกที่เริ่มเปิดบล็อกเพื่อใช้งานในครั้งแรก ลานปัญญาติดตั้งปลั๊กอินให้ 10 อย่าง ดังต่อไปนี้

  1. Configure SMTP: เชื่อมโยงบล็อกของสมาชิกเข้ากับระบบอีเมลของเครื่องแม่ข่าย ทำให้ลานปัญญาแจ้งเตือนสมาชิกผ่านอีเมลที่ใช้สมัครในทันทีที่มีผู้มาให้ความคิดเห็น ** แนะนำให้เปิดใช้ไว้ตลอด **
  2. MCEComments: เป็นปลั๊กอินที่เรียกใช้โปรแกรม Visual Editor (ที่มีชื่อจริงว่า TinyMCE) มาช่วยในการเขียน/เรียบเรียงความคิดเห็นก่อนที่จะโพสต์ หากไม่ใช้ MCEComments ผู้มาเยือนยังสามารถจะให้ความคิดเห็นได้ แต่การจัดรูปแบบตลอดจนเรียบเรียงข้อความอาจไม่สะดวกบ้าง (ลานเจ๊าะแจ๊ะ ไม่ใช้ MCEComments เนื่องจากมีเป้าหมายให้คุยกันสั้นๆ ตรงประเด็น)
  3. Peter’s Custom Anti-Spam: ในกรณีที่เจ้าของบล็อกเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้ล็อกอิน (อาจไม่ใช่สมาชิกหรือเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ล็อกอิน) มาแสดงความคิดเห็นในบล็อก ปลั๊กอินตัวนี้ จะขอให้ผู้ที่ให้ความเห็น อ่านตัวหนังสือจากรูปภาพแล้วนำมาพิมพ์ลงไปในช่อง หากไม่ตรงกันก็ไม่สามารถจะโพสต์ความคิดเห็นนั้นได้ ปลั๊กอินตัวนี้ เอาไว้ต่อต้านโปรแกรมโฆษณาซึ่งเสาะหาช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อโพสต์ข้อความโฆษณาลงไป เพราะโปรแกรมโพสต์โฆษณาไม่สามารถจะอ่านตัวหนังสือจากรูปภาพได้ ** แนะนำให้เปิดใช้ไว้ตลอด **
  4. Post-Plugin Library, WP-PostViews และ WP-PostView Widget: เป็นปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องสำหรับการนับจำนวนผู้อ่าน หากบล็อกนั้นไม่ต้องการนับจำนวนผู้อ่าน ให้ปิดการใช้งานปลั๊กอินทั้งสามทิ้ง
  5. Recent Comments: เป็นปลั๊กอินที่แสดงรายการความคิดเห็นที่เกิดขึ้นล่าสุดในบล็อก เรียงลำดับจากที่เกิดขึ้นล่าสุดลงไปเรื่อยๆ ไม่ว่าความคิดเห็นนั้นจะเกิดขึ้นในบันทึกที่โพสต์ไปนานเท่าไหร่แล้ว หากไม่ใช้ปลั๊กอินตัวนี้ อาจพลาดความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในบันทึกที่หลุดจากหน้าแรกไปแล้วได้
  6. TinyMCE Advanced และ TinyMCE Paste Options: เป็นปลั๊กอินที่เรียกใช้ Visual Editor ในการเขียนบันทึก (คล้ายกับ MCEComments ที่ใช้เขียนความคิดเห็น แต่มีความสามารถมากกว่า) เมื่อจะใช้ให้เต็มความสามารถ ให้คลิกปุ่มขวาสุดของบรรทัดบนสุด ซึ่งเป็นรูปปุ่มหลายสีสามแถบ จะปรากฏแถบควบคุมมากขึ้น ทำให้แต่งบันทึกได้หลากหลายมากขึ้น
  7. WP Simple Sitemap: เอาไว้ใช้ทำสารบัญ

สำหรับปลั๊กอินอื่นๆ สมาชิกสามารถเรียกใช้ได้หากเข้าใจว่ามีไว้ใช้ทำอะไร คู่มือของปลั๊กอินแต่ละตัว ให้เข้า Dashboard > ปลั๊กอิน แล้วคลิกบนชื่อปลั๊กอินที่สนใจ

ผู้ดูแลระบบสั่งเปิดการใช้งานปลั๊กอินทั้งสิบตัวในทุกบล็อกเป็นครั้งคราว หากสมาชิกปิดการใช้งานไว้ แล้วอยู่ดีๆ ปลั๊กอินเกิดเปิดขึ้นมาเอง ก็อย่าประหลาดใจ

ธีมที่ใช้ประโยชน์จากปลั๊กอินได้ดีที่สุดคือธีม Syrup ซึ่งติดตั้งให้ในขณะที่สมาชิกเปิดบล็อกเป็นครั้งแรก อย่าเปลี่ยนธีมหากท่านไม่เข้าใจ ทั้งธีมเก่าที่กำลังจะเปลี่ยนทิ้งไป*และ*ธีมใหม่ที่กำลังจะเอามาแทนดีพอ ค่าปริยายดีพอสำหรับการใช้งานทั่วไปอยู่แล้ว

แต่สิ่งที่สมาชิกไม่ควรทำอย่างยิ่ง คือเปิดหรือปิดทุกปลั๊กอิน

« « Prev : บทที่ 6.5 ตั้งค่า ความเป็นส่วนตัว รูปแบบของลิงก์

Next : อ่านความเห็นผ่าน Dashboard » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

3 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.029690027236938 sec
Sidebar: 0.021697998046875 sec