บทที่ 6.4 ตั้งค่า การถกอภิปราย

โดย จอมป่วน เมื่อ วันอังคาร, 17 มีนาคม 2009 เวลา 23:10 ในหมวดหมู่ คู่มือลานปัญญา #
อ่าน: 11531

บทที่ 6.4 ตั้งค่า การถกอภิปราย

เป็นการตั้งค่าการถกอภิปรายหรือการแสดงความคิดเห็น ( Discussion or Comments) ในบันทึกของบล็อกหรือลานของท่านการตั้งค่าบทความเริ่มต้น

ช่องแรก Attempt to notify any blogs linked to from the article (slows down posting.) ใช้ในกรณีที่ต้องการแจ้งไปบล็อกต่างๆที่ท่านลิงก์เวลาเขียนบันทึก อาจทำให้การนำบันทึกขึ้นล่าช้าเพราะต้องติดต่อแจ้งไปที่บล็อกต่างๆที่ท่านลิงก์ไป

ช่องที่ 2 Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks.) ใช้เพื่ออนุญาตให้แจ้งท่านเมื่อมีการลิงก์บันทึกของท่าน เมื่อมีคนอ้างอิงและลิงก์บันทึกของท่าน ก็จะแจ้งมาที่ช่องแสดงความเห็นหรือถกอภิปรายของบันทึกท่าน

ช่องที่ 3 Allow people to post comments on the article ใช้เมื่อท่านต้องการให้ผู้อื่นแสดงความติดเห็นหรือถกอภิปรายบันทึกของท่าน

E-mail me whenever

ทุกคนแสดงความเห็นได้ ใช้เมื่อท่านอนุญาตให้ผู้อ่านทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือถกอภิปรายได้

A comment is held for moderation ใช้เมื่อท่านต้องให้มีการแจ้งให้ทราบก่อนเมื่อมีการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลานหรือบล็อกที่อนุญาตให้เขียนหลายคนและผู้เขียนคนอื่นสามารถอนุมัติการแสดงความคิดเห็นได้ ผู้ที่เป็นเจ้าของบล็อกหรือลานจะได้ทราบว่ามีการแสดงความคิดเห็นในบันทึกไหนบ้าง

Before a comment appears

An administrator must always approve the comment
ใช้เมื่อท่านต้องให้มีการอนุมัติการถกอภิปรายหรือการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นก่อน เมื่อมีการถกอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นจะยังไม่แสดงทันที ท่านต้องอนุมัติก่อนความเห็นต่างๆจึงจะแสดงที่บันทึกของท่าน

ข้อดีคือท่านสามารถกลั่นกรองการแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ แต่ก็อาจจะน่ารำคาญที่ต้องคอยเปิดเพื่อพิจาณาว่าจะอนุมัติหรือไม่

Comment author must fill out name and e-mail เป็นการอนุญาตให้ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่ต้องแจ้งชี่อและ e-mail ก่อน

Comment author must have a previously approved comment ใช้ในกรณีที่ต้องการอนุมัติเป็นรายบุคคล ถ้าเคยอนุมัติให้แสดงความคิดเห็นแล้ว ครั้งต่อๆไปก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลย

Comment Moderation

ปกติ Comment Spam จะมีลิงก์มาก ท่านสามารถกำหนดจำนวนลิงก์สูงสุดได้ ถ้ามีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าที่ท่านกำหนด ก็จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนว่าจะอนุมัติหรือไม่

ท่านสามารถกำหนดคำใน Comment ที่ท่านต้องการให้แจ้งให้ท่านทราบก่อนเพื่อพิจารณาการอนุมัติความคิดเห็นได้

Comment Blacklist ท่านสามารถกำหนดคำใน Comment ที่ระบบจะความเห็นนั้นๆทิ้งเลย

Avatars เป็นระบบที่ท่านสามารถทำให้รูปภาพที่หล่อเหลา สวยงามหรือเป็นภาพที่ท่านต้องการให้แสดง ให้ปรากฏขึ้นข้างชื่อของท่านเวลาท่านแสดงความคิดเห็น แต่ท่านต้องสมัครก่อนครับ ( อยู่บทที่ 12 รูปประจำตัว Gravatars –ตาหวานกำลังเขียนคู่มืออยู่ครับ)

แสดง Avatar ท่านสามารถเลือกให้บันทึกของท่านแสดงรูปภาพจาก Avatars ได้ด้วยการเลือก แสดง Avatars และเลือก Don’t show Avatars ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้แสดงภาพ

Maximum Rating ปกติก็ใช้ G คือเป็นเรื่องปกติทั่วไป เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี หรือท่านเขียนเรื่อง Rate R หรือ X ก็กรุณาเตือนๆคนอื่นด้วย


« « Prev : บทที่ 6.3 ตั้งค่า การอ่าน

Next : บทที่ 6.5 ตั้งค่า ความเป็นส่วนตัว รูปแบบของลิงก์ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "บทที่ 6.4 ตั้งค่า การถกอภิปราย"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.17831301689148 sec
Sidebar: 0.062487840652466 sec