การอบรมไม่เหมือนท่องสูตรคูณ

16 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 15 กุมภาพันธ 2009 เวลา 22:08 ในหมวดหมู่ จอมป่วน, เฮฮาศาสตร์, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ #
อ่าน: 2722

เวลามีอะไรดีๆ เช่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน การจัดการความรู้ ความรู้เรื่องประชาธิปไตย ฯลฯ บางทีเราคิดง่ายๆแค่อบรมวิทยากรแกนนำ จะเรียกแม่ไก่ ครู ก. หรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วขยายไปเป็น ลูกไก่ ลูกเจี๊ยบ ครู ข. ครู ค. ฯ

อบรมแม่ไก่ไป 3,000 คน แต่ละคนไปขยายลูกอีกคนละ 200 ก็ได้หลานไก่ 600,000 หลานไก่ไปขยายต่ออีก 100 นึงก็ได้ 60 ล้านคน ทั่วประเทศแล้ว ประเทศเราก็เจิดจ้า มีความสุขกันถ้วนหน้าแล้ว ทำกันมาหลายเรื่อง หลายปีแล้ว ก็ไม่ค่อยเอะใจกัน ว่าเอ๊ะๆๆๆๆๆ มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมมันไม่ได้ผล มีอีกก็ทำแบบเดียวกันนี้อีก ยังกะแผ่นเสียงตกร่องหรือมีระบบอัตโนมัติ ถ้ายังงี้ก็ต้องยังงี้ ท่องสูตรคูณ เดี๋ยวก็ดีเอง
อ่านต่อ »

Post to Facebook Facebook


ความต่อเนื่อง อารมณ์ต่อเนื่อง

6 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 15 กุมภาพันธ 2009 เวลา 20:59 ในหมวดหมู่ จอมป่วน, เฮฮาศาสตร์, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ #
อ่าน: 1424

พอเริ่มการอบรมกิจกรรมต่างๆก็จะเป็นไปตามที่หลักสูตรวางไว้ ซึ่งได้พิจารณาความต่อเนื่องไว้แล้ว มีการจัดลำดับก่อนหลัง หลังจากการพักเบรก หรือรับประทานอาหารกลางวัน ก็ต้องมีการเตรียมตัว นำเข้าสู่บทเรียนอีกครั้งหนึ่ง

บางครั้งก็ต้องการความสงบ สมาธิ กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนก็เป็นกิจกรรมที่นำไปสู่ความสงบ แต่บางครั้งก็ต้องเป็นกิจกรรมสนุกสนานเพื่อกระตุ้นให้ได้อารมณ์ที่ต้องการ หรือเกิดการผ่อนคลาย
อ่านต่อ »

Post to Facebook Facebook


ความคาดหวัง

4 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 15 กุมภาพันธ 2009 เวลา 16:06 ในหมวดหมู่ จอมป่วน, เฮฮาศาสตร์, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ #
อ่าน: 1453

ความคาดหวัง - เจ้าเป็นไผ มาเฮ็ดหยัง

ที่ปฏิบัติอยู่นะครับ ถัดจากการละลายน้ำแข็งหรือการละลายพฤติกรรม ก็จะเป็นการให้ผู้เข้าร่วมการอบรมแสดงความคาดหวังออกมา มักใช้การ์ดเทคนิค (Card Technique) คือให้ผู้เข้ารับการอบรมเขียนความคาดหวังที่มาในครั้งนี้ลงในกระดาษแผ่นขนาดย่อมๆที่แจกให้ เขียนด้วยปากกาเมจิก ตัวโตๆ กระดาษแผ่นนึงก็เขียนแค่ความคาดหวังเดียว ถ้ามีความคาดหวังหลายประการก็เขียนหลายแผ่น

การให้เขียนความคาดหวังออกมาจะได้รู้ว่า ผู้เข้ารับการอบรมเป็นใคร? มาอบรมถูกงานไหม? อ่านต่อ »

Post to Facebook Facebook


ละลายพฤติกรรม

2 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 15 กุมภาพันธ 2009 เวลา 15:27 ในหมวดหมู่ จอมป่วน, เฮฮาศาสตร์, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ #
อ่าน: 11245

ละลายพฤติกรรม

ต่อจากนี้จะเน้นการอบรมแบบส่วนร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่นการการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนนะครับ ฯลฯ การประชุมชี้แจงนโยบาย ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ หรือมานั่งรับฟังการบัน-ละ-ยาย ไม่เกี่ยวนะครับ

พอจะเริ่มฝึกอบรมอบรมแบบมีส่วนร่วมหรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลังพิธีการเปิดพอหอมปากหอมคอ ก็คงจะเริ่มด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม กระบวนกรก็เลือกกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ตามกลุ่มที่เข้ารับการอบรม เด็ก วัยรุ่น หนุ่มสาว วัยกลางคน ผู้สูงอายุ ผู้บริหาร อาจารย์มหาวิทยาลัย พนักงาน เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ อาจจะเป็นการแนะนำตัวง่ายๆ หรืออาจมีกิจกรรมมันๆให้เล่นกัน เป็นการทำให้ผ่อนคลาย เปิดใจ อยากรู้จักคนอื่น ทั้งนี้ก็ต้องให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมด้วยนะครับ อ่านต่อ »

Post to Facebook Facebook


การเลือกเชิญวิทยากร

ไม่มีความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 15 กุมภาพันธ 2009 เวลา 13:53 ในหมวดหมู่ จอมป่วน, เฮฮาศาสตร์, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ #
อ่าน: 2505

การเลือกเชิญวิทยากรก็มีความสำคัญมากๆในการจัดการฝึกอบรมสัมมนา  เพราะต้องรู้จักตัววิทยากร  แนวคิด  ความถนัด  ความสามารถ  ความรับผิดชอบ  อันนี้หมายความว่าผู้จัดอยู่ในฐานะที่พอจะเลือกได้บ้าง  ไม่ใช่ถูกบังคับต้องเชิญมาโดยตำแหน่งหน้าที่การงานแบบที่เจอกันบ่อยๆ

การเชิญผู้ใหญ่มาป็นประธานพิธีเปิด  ก็เปิดเฉยๆ  ไม่ต้องพูดมาก  ถ้าจะให้พูดก็ต้องชัดเจนว่าจะพูดประเด็นอะไร?  ใช้เวลาเท่าไหร่?  เจอบ่อยๆที่พูดผิดงาน  แถวเกินเวลามากๆ  บางคนเชิญมาเป็นประธานพิธีเปิด  ขอเวลาพูดสักเล็กน้อย  แล้วจบไม่ลงก็มี อ่านต่อ »

Post to Facebook Facebook


ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

6 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 15 กุมภาพันธ 2009 เวลา 0:27 ในหมวดหมู่ จอมป่วน, เฮฮาศาสตร์, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ #
อ่าน: 1326

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ใครว่าไม่สำคัญ วางแผนดี หลักสูตรดี วิทยากรพร้อม จัดแบบหรูเริ่ด รับจำนวนไม่มาก เตรียมการทุกอย่างไว้ดี แต่….ทุกอย่างกลับไม่ได้ผลตามที่ต้องการเพราะ…… ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การคัดเลือก การเตรียม การให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เคยอบรมเรื่องการทำปุ๋ยให้กับประชาชนในชุมชน ก็ตั้งเป้าไว้ไม่เกิน 70 คน เพราะต้องมีการศึกษาดูงานด้วย อบรมเสร็จไปประเมินผลดูก็ปรากฏว่าทุกคนมีความรู้เป็นอย่างดี แต่ลงพื้นที่ปรากฏว่าทำกันน้อยมาก ไม่ทราบสาเหตุ ก็อบรมใหม่อีกครั้งนึง คราวนี้สังเกตดูปรากฏว่าหน้าเก่าๆมาเข้ารับการอบรมอีกเกือบครึ่ง ไม่ได้ผลอีกเช่นเคย
อ่านต่อ »

Post to Facebook Facebook


วิทยากร

4 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 14 กุมภาพันธ 2009 เวลา 23:11 ในหมวดหมู่ จอมป่วน, เฮฮาศาสตร์, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ #
อ่าน: 1559

ในการจัดการฝึกอบรมสัมมนา จริงๆแล้วมีหลายฝ่ายที่ดำเนินการอยู่นะครับ เช่น

ฝ่ายธุรการที่จะทำหน้าที่ด้าน Logistic คือการจัดการเรื่องสถานที่ การเดินทาง อาหาร การเงิน การเชิญวิทยากร การประสานงานกับวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ อาจรวมถึงการสรุปผลการระดมสมอง การบรรยาย ภาพถ่ายกิจกรรม เอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนา สมัยนี้ก็รวบรวมใส่แผ่น CD แจกทันที่ที่เลิกการฝึกอบรมสัมมนา ใบประกาศนียบัตร ฯ

ทีมวิทยากร ที่เรียกเป็นทีมวิทยากรเพราะว่าจะประกอบด้วย

วิทยากรหลักหรือหัวหน้าทีม

ในทีมอาจจะมี Resource Person หรือผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยแนะนำ บรรยายด้านวิชาการและคอยตอบคำถามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรมสัมมนา อ่านต่อ »

Post to Facebook Facebook


การพัฒนาหลักสูตร

6 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 14 กุมภาพันธ 2009 เวลา 22:00 ในหมวดหมู่ จอมป่วน, เฮฮาศาสตร์, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ #
อ่าน: 1299

ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาหรอกครับ แต่ความจำเป็นบังคับให้ต้องจัดการฝึกอบรมสัมมนา ทำผิดมามาก เสียค่าโง่มามาก แต่ยังโชคดีที่เอะใจก็เลยพัฒนาหลักสูตรขึ้นมา โชคดีที่มีงบจากโครงการความร่วมมือกับทางเยอรมันช่วยพัฒนาหลักสูตร และมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเลยพอได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้าง

การอบรมหรือสัมมนาแต่ละครั้ง ไม่มี(หลัก)สูตรตายตัวนะครับ เหมือนต้องวัดตัวตัดเสื้อใหม่ ไม่ใช่เสื้อโหลที่จะใส่ได้ทุกคน ต้องดูวัตถุประสงค์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา(เป็นกลุ่มไหน มีปูมหลังอย่างไร การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม ฯ) ระยะเวลา ถ้าต้องการความสำเร็จมากแต่เวลาน้อยเกินไป ก็ต้องปรับให้ลงตัว ให้พอดีกัน

อ่านต่อ »

Post to Facebook Facebook


การฝึกอบรมสัมมนา

7 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 14 กุมภาพันธ 2009 เวลา 21:29 ในหมวดหมู่ จอมป่วน, เฮฮาศาสตร์, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ #
อ่าน: 1236

ระยะหลังมีเหตุที่ต้องเกี่ยวพันกับการอบรมสัมมนาค่อนข้างบ่อย ทั้งในบทบาทของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเสียเอง เป็นผู้เสนอโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบจัด แถมเป็นวิทยากรเสียเองด้วย

อ่านตำรา ฟังบรรยาย แอบดู แอบจำ แล้วทำเองบ้าง ก็เลยอยากเอาบางประเด็นมาเล่าสู่กันฟัง สนุกๆ อ่านเพลินๆ ไม่ต้องเครียดนะจ๊ะ

อ่านต่อ »

Post to Facebook Facebook


เรียนรู้และงอกงาม

2 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 14 กุมภาพันธ 2009 เวลา 17:19 ในหมวดหมู่ จอมป่วน, เฮฮาศาสตร์, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ #
อ่าน: 993

ต่อเนื่องจากบันทึกหลายความหมายก็เลยติดลม เขียนบันทึกนี้ต่ออีกบันทึกนึงก่อนที่จะไปออกกำลังกาย

คำว่าเรียน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็คงเป็นคำที่มีหลายความหมายอีกเหมือนกัน

อ. วรภัทร์บอกว่า ที่สอนๆ เรียนๆกันอยู่น่ะ น่าจะเป็นแค่ยัดเยียดข้อมูลกับดาวน์โหลดข้อมูลกันนะ ไม่ใช่การเรียนรู้ ที่ถามว่าเข้าใจมั๊ย จริงๆเป็นการถามว่าจำได้มั๊ยต่างหาก เวลาสอบก็จะดูว่าใครดาวน์โหลดข้อมูลได้มากกว่ากัน ใครจำเก่งกว่ากัน ไม่สามารถบอกได้ว่าใครสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ หรือใครจะนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาบ้าง
อ่านต่อ »

Post to Facebook FacebookMain: 0.10594582557678 sec
Sidebar: 0.056447982788086 sec