ขอเชิญร่วมกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 18 September 2014 เวลา 10:07 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระพุทธศาสนา, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1357

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง

ได้คัดลอกภาพพร้อมข้อมูลทั้งหมดจาก  http://www.mcot.net/site/content?id=54101582be047015928b4580 ค่ะ ซึ่งขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

By อุตรดิตถ์ | 10 ก.ย. 2557 16:10

“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในวโรกาสมหามงคลสมัยปี 2557 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์รักในหลวง ร่วมกับ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 สำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คณะสงฆ์วัดพระธาตุแช่แห้ง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเวลา 16.00 น.เป็นต้นไปของวันพุธที่ 8ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวฑิตาและความจงรักภักดีที่ทุกคนมีต่อพระองค์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระมหาบารมีของพระองค์ โดยได้มีการจัดสร้างพระแม่ธรณี พระมหาเทวีพลังแผ่นดินขึ้น เพื่อจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุแช่แห้ง อันเป็นพระธาตุของปีพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือปีเถาะหรือปีกระต่ายด้วย

กิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย 9 กิจกรรมมหามงคล ได้แก่ ขบวนแห่เครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติและพานพุ่มสดุดี พิธีบวงสรวงเทพเทวดาที่ปกปักรักษาพระธาตุแช่แห้ง พิธีร่ายรำฟ้อนล่องน่าน เพื่อถวายพระธาตุแช่แห้ง พิธีถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 99 รูป พิธีถวายพานพุ่มพระราชสดุดี พิธีเชิญองค์พระแม่ธรณีประทับบนพระแท่นบัลลังก์ พิธีจุดเทียนปฐมมหามงคล พีธีเวียนเทียนถวายพระราชกุศล และพิธีปล่อยโคมประทีปถวายแผ่นดิน กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ ขบวนแห่เครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติอันเป็นสิริมงคลยิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องสูงตามวัฒนธรรมอันงดงามของคนเมืองน่าน พร้อมตุงและธงริ้วขบวน ตามด้วยคณะผู้ใหญ่ที่เชิญพุ่มราชสดุดี และนางรำนางฟ้อนนับร้อยชีวิต

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรมพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง โทรศัพท์ 0 5475 1846 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127″

หมายเหตุ : ได้ฟังข่าวคร่าวๆ ครั้งแรกจากเนชั่นค่ะ มาค้นข้อมูลอีกที เลยได้พบข้อมูลเต็มๆ จาก MCOT ค่ะMain: 0.074921846389771 sec
Sidebar: 0.064032077789307 sec