เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา ประชาชนชาวไทยสามารถประกอบความดีใดในทางอริยทรัพย์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อีกบ้าง

8 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 25 November 2010 เวลา 11:45 pm ในหมวดหมู่ พระพุทธศาสนา, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1859

นอกจากการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทางโลกแล้ว ในทางธรรมซึ่งเป็นอริยทรัพย์และมีผลานิสงส์อันมากเกินจะคณานับได้ ยังมีหลากหลายวิธีที่ขออนุญาตแบ่งปันให้กับทุกท่านดังต่อไปนี้ค่ะ

พิจารณาในขอบข่ายของ ทาน ศีล ภาวนา แล้ว แบ่งหมวดได้เป็น

๑. ทำทาน อาทิ ถวายสังฆทาน สร้างวิหารทาน ให้ธรรมทาน

๒. รักษาศีล ๕ หรือ อุโบสถศีล

๓. เจริญจิตภาวนา ได้ตั้งแต่ การสวดมนต์ให้จิตสงบเป็นสมาธิ (หรือ การอาราธนาพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์) เจริญพระกรรมฐาน สมถะและวิปัสสนา ในอิริยาบถ ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน

ถ้ามองด้านบน ขอบข่ายของทานถือเป็นอามิสบูชา ซึ่งยังสามารถพิจารณาแยกย่อยออกไปได้อีก ดังนี้ค่ะ

 • การถวายสังฆทาน นอกจากอัฐบริขารเครื่องใช้แล้ว อาจรวมไปถึงสังฆทานยา ถวายปัจจัยภิกษุอาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์ หรือ วัดวาอารามต่าางๆ
 • การสร้างวิหารทาน ในที่นี้หมายรวมถึงการสร้าง ทำนุบำรุง และบูรณะปฏิสังขรณ์ นอกจากร่วมทำบุญสร้างวัด โบสถ์ ศาลา กุฏิ หอฉัน โรงทาน โรงครัว สร้างห้องน้ำถวายวัด ทั้งแบบที่มีห้องอาบน้ำและส่วนสำหรับทำกิจธุระ ให้พระสงฆ์และสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม อาจรวมไปถึง สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน
 • การให้ธรรมทาน เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • การสละแรงงานเป็นทาน เช่น กวาดลานวัด ทำความสะอาดบริเวณวัด ล้างจาน ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระพุทธรูปรวมถึงการซ่อมแซมพระพุทธรูปเพื่อให้สาธุชนได้สักการะบูชา ซึ่งมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณโดยตรงเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน

 • การบริจาคโลหิตหรืออวัยวะเป็นการสละโดยตรงในสิ่งที่สละได้โดยยาก
 • การให้ชีวิตเป็นทาน เช่น ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มา เคยมีการทำถวายทุกๆ วันด้วยค่ะ ปล่อยปลา ปล่อยปูทะเล ฯลฯ

ส่วนการปฏิบัติบูชานั้น

 • ในส่วนของการรักษาศีล กำหนดความตั้งใจในการรักษาศีลตามระยะเวลาที่สามารถทำได้
 • สวดมนต์ เจริญภาวนา แม้เวลาเพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นการรักษาใจให้บริสุทธิ์ได้

นอกจากนี้แล้ว ที่นิยมกันในช่วงปลายปีก็คือการบรรพชา-อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งผู้ชายสามารถกระทำได้เอง บิดามารดาและผู้อื่นสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพและอนุโมทนาได้ บางครั้ง อาจเป็นการบวชชีพราหมณ์ รักษาอุโบสถศีล หรือ ไปเข้าวัด ฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์

บันทึกนี้จึงเชิญชวนท่านทำบุญตามกำลังศรัทธาที่แต่ละท่านจะสามารถทำได้ ตั้งจิตน้อมโดยตรงถวายผลานิสงส์อันเกิดจากกุศลเจตนาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงท่านยังสามารถร่วมอนุโมทนากับผู้ที่ได้ปฏิบัติก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันค่่ะ


แนะนำตัว

6 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 25 November 2010 เวลา 7:58 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1177

สวัสดีค่ะ สมาชิกชาวลานปัญญาทุกท่าน วันนี้เป็นฤกษ์งามยามดี จึงขอถือโอกาสเปิด Blog ที่ว่าด้วยเรื่องราวของ ๓ สิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวคนไทยไว้ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

ผู้เขียนเคยเป็นลูกน้องของคุณ Logos และกำลังจะแปรสภาพเป็นอดีตพนักงานบริษัทฯ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

กำลังแสวงหา นอกจากการดูแลให้ชีวิตมีความสมดุลในองค์รวมแล้ว ยังรวมไปถึงอาชีพทั้งแบบไม่แสวงผลกำไรและแบบที่มีรายได้มาเลี้ยงชีพโดยชอบซึ่งต้องใช้เวลาซักพักในการวิเคราะห์วิจัยค่ะ

แต่สิ่งที่พบว่าสามารถทำได้เลยในทันที เพราะมีทรัพยากรอยู่แล้ว ก็คือ การเขียน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารที่เนื่องด้วย ๓ สถาบัน ซึ่งโดยส่วนตัวเป็นส่วนที่ชอบและรักที่จะทำ + มีความสุขเป็นที่สุดค่ะ

ดังนั้นเนื้อหาใน Blog นี้ จึงขอยกให้เป็นสมบัติของชาติต่อไปค่ะ


บันทึกแรกของฉัน!

2 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 25 November 2010 เวลา 7:26 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1162

ยินดีต้อนรับสู่ลานปัญญา

 • ท่านได้สร้างบล็อกของท่านเองแล้วที่นี่
 • จากนั้นคลิกที่ Dashboard หรือ Site Admin เขียนบันทึกแนะนำตัวเองใหม่อีกบันทึกหนึ่ง เพื่อทำความรู้จักกับสมาชิกอื่นๆ
 • ลานปัญญาเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันผ่านการเขียนแลกเปลี่ยน ดังนั้นข้อมูลพื้นฐานว่าท่านมาจากไหน ยืนอยู่ตรงไหน เช่นชื่อเรียกขาน ลักษณะงาน ความรู้ประสบการณ์ พบลานปัญญาได้อย่างไร ฯลฯ จึงมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม ห้ามเปิดเผยเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่
 • พื้นที่ในบล็อกนี้ มีไว้ให้ท่านเขียนบันทึก แต่ว่าการเขียนนั้น ขอให้รับผิดชอบต่อผู้อ่านและต่อลานปัญญาด้วย อย่าให้มีการก้าวล่วงผู้ใดและอย่าให้ผิดกฏหมาย ลานปัญญาเก็บทุกบันทึกและทุกความคิดเห็นไว้ กรุณาหลีกเลี่ยงเรื่องเฉพาะกาลหากว่าไม่มีคุณค่าต่อการเก็บรักษาไว้
 • ทุกครั้งที่มีผู้มาให้ความเห็นใหม่ ระบบจะติดต่อกับท่าน ตามอีเมลที่แจ้งไว้ในตอนสมัคร ดังนั้นกรุณาตรวจสอบอีเมลด้วย
 • คำแนะนำภาษาไทยอยู่ในบล็อกลานคู่มือบ้านลานปัญญา หรือคู่มือที่สมาชิกช่วยกันเขียน
 • บันทึกนี้เป็นข้อความทดสอบ แนะนำให้ทดลองคลิก “แก้ไข” แล้วจึง*ลบบันทึกนี้*ทิ้งเสีย

ยินดีต้อนรับสู่ลานปัญญาMain: 0.041714191436768 sec
Sidebar: 0.063228845596313 sec