“๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ”

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 17 June 2011 เวลา 11:09 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 2109

เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา ข่าวในพระราชสำนักได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน “๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ”  ซึ่งกรมชลประทาน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และในโอกาสสถาปนากรมชลประทานครบรอบ ๑๐๙ ปี เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านงานชลประทาน ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง ทั้งยังให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จนปัจจุบันมีจำนวน  ๒,๓๒๒  โครงการ โดยทรงศึกษา ค้นคว้า และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจสภาพพื้นที่ ด้วยทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากโครงการมาเป็นหลักในการพิจารณา

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงโดยใช้สื่อผสมผสานทั้งแบบ ๓ มิติ และ ๔ มิติ ที่ทันสมัย สวยงาม แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ อาทิ รอยัล พาวิลเลี่ยนส์ จัดแสดงภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณียกิจที่หาชมยาก รวมถึงสิ่งประดิษฐ์เพื่อการชลประทานตามแนวพระราชดำริ และรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ทรงงาน, รอยัล เธียเตอร์ จัดฉายภาพยนตร์ “ธาราแห่งชีวิต” ที่ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้ถึงภาพเสมือนจริงที่ลอยออกมา ทำให้รู้สึกว่าได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั้นจริง ๆ, โซนวิวัฒนาการชลประทานไทย ๑๐๙ ปี จัดแสดงประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงรัชกาลปัจจุบัน ในรูปแบบอุโมงค์น้ำ ความยาว ๑๐๙ เมตร, ศาลาองค์ความรู้ด้านการชลประทาน, โซนการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่, การแสดงแสง สี เสียง น้ำพุเต้นระบำรอบพระบรมฉายาลักษณ์, การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ตลอดจนยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเขียนคำถวายพระพรเพื่อรวบรวมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย งาน “๘๔ พรรษา ดวงใจ ราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” นี้ จะจัดไปจนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายนนี้

ขอบคุณแหล่งที่มาของรายละเอียดทั้งหมดจาก ข่าวในพระราชสำนักช่อง ๗ ที่ http://www.ch7.com/news/news_royal_detail.aspx?c=1&p=1&d=146094 ค่ะ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวและรายละเอียดของงานผ่าน Blog สำหรับท่านที่สนใจเดินทางไปชมงานที่กรมชลประทานค่ะ

หมายเหตุ : ส่วนตัว คุณตาของผู้เขียนเคยรับราชการที่กรมชลประทานมาก่อนค่ะMain: 0.035085916519165 sec
Sidebar: 0.045697212219238 sec