ขอเชิญร่วมกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 18 September 2014 เวลา 10:07 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระพุทธศาสนา, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1333

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง

ได้คัดลอกภาพพร้อมข้อมูลทั้งหมดจาก  http://www.mcot.net/site/content?id=54101582be047015928b4580 ค่ะ ซึ่งขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

By อุตรดิตถ์ | 10 ก.ย. 2557 16:10

“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในวโรกาสมหามงคลสมัยปี 2557 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์รักในหลวง ร่วมกับ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 สำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คณะสงฆ์วัดพระธาตุแช่แห้ง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเวลา 16.00 น.เป็นต้นไปของวันพุธที่ 8ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวฑิตาและความจงรักภักดีที่ทุกคนมีต่อพระองค์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระมหาบารมีของพระองค์ โดยได้มีการจัดสร้างพระแม่ธรณี พระมหาเทวีพลังแผ่นดินขึ้น เพื่อจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุแช่แห้ง อันเป็นพระธาตุของปีพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือปีเถาะหรือปีกระต่ายด้วย

กิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย 9 กิจกรรมมหามงคล ได้แก่ ขบวนแห่เครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติและพานพุ่มสดุดี พิธีบวงสรวงเทพเทวดาที่ปกปักรักษาพระธาตุแช่แห้ง พิธีร่ายรำฟ้อนล่องน่าน เพื่อถวายพระธาตุแช่แห้ง พิธีถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 99 รูป พิธีถวายพานพุ่มพระราชสดุดี พิธีเชิญองค์พระแม่ธรณีประทับบนพระแท่นบัลลังก์ พิธีจุดเทียนปฐมมหามงคล พีธีเวียนเทียนถวายพระราชกุศล และพิธีปล่อยโคมประทีปถวายแผ่นดิน กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ ขบวนแห่เครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติอันเป็นสิริมงคลยิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องสูงตามวัฒนธรรมอันงดงามของคนเมืองน่าน พร้อมตุงและธงริ้วขบวน ตามด้วยคณะผู้ใหญ่ที่เชิญพุ่มราชสดุดี และนางรำนางฟ้อนนับร้อยชีวิต

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรมพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง โทรศัพท์ 0 5475 1846 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127″

หมายเหตุ : ได้ฟังข่าวคร่าวๆ ครั้งแรกจากเนชั่นค่ะ มาค้นข้อมูลอีกที เลยได้พบข้อมูลเต็มๆ จาก MCOT ค่ะ


ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี

1 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 12 August 2011 เวลา 1:29 am ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระราชินี #
อ่าน: 1688

ถวายพระพรวันนี้ที่ได้รับ
พระราชทานทรัพย์กลับสู่ราษฎร์ชาติเกษม
ผองเหล่าไทยในทุกทิศจิตปรีด์เปรม
ได้อิ่มเอมพระมหากรุณาธิคุณ

ทรงกอปรกิจคิดเพื่อชาติพระศาสนา
เหล่าประชาพ้นจากภัยให้สนับสนุน
สานสืบต่อดำรงไทยได้ทำบุญ
วิสุทธิคุณการุณย์ยิ่งมิ่งขวัญประชา

ในวันนี้เป็นวันดีอีกวาระ
อัญเชิญพระไตรรัตน์ทุกทิศา
แลปวงเทพอีกทั้งพรหมเทวา
พระราชทานพรแก่มหาราชินี

ทรงเจริญพระจตุรพิธพรชัย
พระพลานามัยสมบูรณ์เกษมศรี
พระชนมายุยิ่งยืนนานอนันต์ทวี
มหาราชินีของข้าพระองค์ทรงพระเจริญ
 

 
 
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ลานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


“๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ”

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 17 June 2011 เวลา 11:09 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 2111

เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา ข่าวในพระราชสำนักได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน “๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ”  ซึ่งกรมชลประทาน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และในโอกาสสถาปนากรมชลประทานครบรอบ ๑๐๙ ปี เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านงานชลประทาน ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง ทั้งยังให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จนปัจจุบันมีจำนวน  ๒,๓๒๒  โครงการ โดยทรงศึกษา ค้นคว้า และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจสภาพพื้นที่ ด้วยทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากโครงการมาเป็นหลักในการพิจารณา

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงโดยใช้สื่อผสมผสานทั้งแบบ ๓ มิติ และ ๔ มิติ ที่ทันสมัย สวยงาม แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ อาทิ รอยัล พาวิลเลี่ยนส์ จัดแสดงภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณียกิจที่หาชมยาก รวมถึงสิ่งประดิษฐ์เพื่อการชลประทานตามแนวพระราชดำริ และรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ทรงงาน, รอยัล เธียเตอร์ จัดฉายภาพยนตร์ “ธาราแห่งชีวิต” ที่ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้ถึงภาพเสมือนจริงที่ลอยออกมา ทำให้รู้สึกว่าได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั้นจริง ๆ, โซนวิวัฒนาการชลประทานไทย ๑๐๙ ปี จัดแสดงประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงรัชกาลปัจจุบัน ในรูปแบบอุโมงค์น้ำ ความยาว ๑๐๙ เมตร, ศาลาองค์ความรู้ด้านการชลประทาน, โซนการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่, การแสดงแสง สี เสียง น้ำพุเต้นระบำรอบพระบรมฉายาลักษณ์, การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ตลอดจนยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเขียนคำถวายพระพรเพื่อรวบรวมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย งาน “๘๔ พรรษา ดวงใจ ราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” นี้ จะจัดไปจนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายนนี้

ขอบคุณแหล่งที่มาของรายละเอียดทั้งหมดจาก ข่าวในพระราชสำนักช่อง ๗ ที่ http://www.ch7.com/news/news_royal_detail.aspx?c=1&p=1&d=146094 ค่ะ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวและรายละเอียดของงานผ่าน Blog สำหรับท่านที่สนใจเดินทางไปชมงานที่กรมชลประทานค่ะ

หมายเหตุ : ส่วนตัว คุณตาของผู้เขียนเคยรับราชการที่กรมชลประทานมาก่อนค่ะ


อาศิรวาทถวายพระพร ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

1 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 5 May 2011 เวลา 11:55 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 2003

ฉัตรมงคลยลสง่ามหากษัตริย์      พระราชดำรัสให้ไว้ในสยาม
แลประโยชน์โปรดสุขทุกโมงยาม ทั่วเขตคามรำลึกพระกรุณา

วันที่ห้าพฤษภาอีกวาระ        ด้วยเดชะพระบารมีที่ปกข้าฯ
จักขอเทิดองค์พระมหาราชา มิ่งมหามงคลจนนิรันดร์

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ลานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ วันพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์

2 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 28 April 2011 เวลา 5:57 pm ในหมวดหมู่ พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1941

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยแท้ สมกับที่ทรงเป็นคู่พระบารมี ในวันนี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๖๑ แห่งวันคล้ายวันพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส จึงได้ลองค้นข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งอีกพระราชพิธีหนึ่ง มีคลิปที่ให้ความรู้แก่พวกเราชาวไทยในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสซึ่งหลายๆ ท่านได้บันทึกเอาไว้ ในแต่ละคลิปจะแยกจากกันแต่เป็นส่วนย่อและส่วนขยายที่ทำให้พวกเราชาวไทยทราบถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

อ่านต่อ »


เพลงคำพ่อสอน

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 29 January 2011 เวลา 1:05 am ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 2243

ทุกข้อความ ทุกคำพูด ลึกซึ้ง กินใจ ไม่สามารถบรรยายใน Blog นี้ได้ เว้นไว้แต่ฟังและรู้สึกด้วยหัวใจค่ะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


เด็กน้อยผู้มีหัวใจรักในหลวง

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 27 January 2011 เวลา 11:23 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1914

ได้ชมรายการวีไอพีแต่เป็นช่วงหลังๆ แล้ว ประทับใจน้องมากค่ะ ค้นใน Youtube มีผู้บันทึกเทปรายการไว้ รับชมได้ดังต่อไปนี้ค่ะ


บันทึกพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

อ่าน: 2214

ตามที่ได้เคยเขียน Blog อริยทรัพย์ที่มีผู้ริเริ่มทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑ โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูปเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ซึ่งในกำหนดการ ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของพระภิกษุสงฆ์ทั้ง ๙๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาแล้วนั้น

ผู้เขียนเองได้มีโอกาสรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงใกล้ๆ จะเริ่มอาราธนาพระปริตร ไปจนกระทั่งจบการถ่ายทอด และตั้งใจจะค้นเทปบันทึกภาพมาลงใน Blog ซึ่งเมื่อค้นดูแล้วเป็นเทปบันทึกพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตั้งแต่ต้นค่ะ สามารถรับชมเทปบันทึกภาพทั้งหมด ๕ ตอนได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

อ่านต่อ »


พระบรมราโชวาท พระราชทาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕

1 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 12 December 2010 เวลา 12:34 am ในหมวดหมู่ พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 2535

“ความรู้ในวิชาการ

เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สามารถฟ้นฝ่าอุปสรรคได้

และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ

เป็นคนที่จะมีความพอใจได้ในตัว

ว่าทำประโยชน์แก่ตัวเองและแก่ส่วนรวม

นอกจากวิชาความรู้

ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติ

ให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัย

และสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงาม

ถ้าได้ทั้งวิชาการ ทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิต

ก็จะทำให้เป็นคนที่เต็มคน”

 

พระบรมราโชวาท วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
 
 
ากการเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชพร้อมกับพ่อและแม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งพ่อพากราบที่หน้าพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อน จากนั้นเมื่อได้ลงชื่อถวายพระพรแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้อัญเชิญโปสการ์ดให้ มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มุมขวาด้านบนและมีพระบรมราโชวาทองค์ที่อัญเชิญมานี้ มุมล่างขวาพิมพ์ว่าโรงพยาบาลศิริราช อ่านแล้วเป็นพระบรมราโชวาทอีกหนึ่งองค์ที่ปลื้มปิติน้อมอัญเชิญเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ยังได้รับปฏิทินปีใหม่ขนาดพกพาภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มูลนิธิขาเทียม มูลนิธิโรคไตพิมพ์ ตั้งใจไว้ว่า จะขออัญเชิญโปสการ์ดกับปฏิทินเข้ากรอบไว้บูชา ปิติอยู่กับพระบรมราโชวาท น้ำตาไหลมาตั้งแต่อ่านพระบรมราโชวาทในโปสการ์ด
 
ขอบคุณคุณน้าผู้หญิงใจดี (ท่านน่าจะเป็นคุณหมอหรือข้าราชการสำนักพระราชวัง) ที่เห็นครอบครัวมาลงนามถวายพระพรแล้วนำซีดี ๗ ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติมอบให้ คุณน้าถามว่า ได้รับซีดีหรือยัง ตอบท่านว่ายัง ท่านก็เลยมอบให้ ในใจทีแรกคิดว่าท่านเป็นผู้มาร่วมลงนามเหมือนกัน คิดในใจว่า ช่างใจดีมากๆ เลย อ้อ ก่อนมาที่ตึก ๑๐๐ ปี ซึ่งมาลงนามเป็นครั้งแรก เดินมาตามทางที่คุณแท็กซี่บอก แล้วก็ได้คำแนะนำจากคุณน้าผู้ชายคงเห็นว่าจะมาถวายพระพร บอกให้เลี้ยวซ้ายไปได้เลย ก็ถึงพอดี ขอบคุณท่าน ท่านยิ้มให้ เป็นอีกวันที่ประทับใจกับน้ำใจของคนไทยที่มีให้แก่กันค่ะ ด้านซ้ายเห็นมีผู้มาบริจาคโลหิต น่าจะถวายเป็นพระราชกุศลด้วย ส่วนด้านขวาจัดโต๊ะไว้ให้เป็นที่ลงนาม แลมีขนม เครื่องดื่มพระราชทานให้ผู้มาร่วมลงนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ของพระองค์อยู่เสมอ
 
เมื่อไปกราบพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนกแล้ว ได้ทำบุญถวายในกล่องที่หน้าพระราชานุสาวรีย์ มีคุณยายอายุท่านคงมากแล้ว มาจุดธูปกราบสักการะ สาธุ พ่อและแม่เดินไปทางท่าน้ำ ได้กราบพระพุทธเมตตาคุณากร ซึ่งเวลาชมข่าวในพระราชสำนักหรือถ่ายทอดพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงถวายพวงมาลัยสักการะ ซึ่งพระพุทธเมตตาคุณากรเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ที่โรงพยาบาลศิริราชสร้างถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓๖ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔
 
ตอนที่กราบพระพุทธเมตตาคุณากร ได้สวดมนต์บทอิติปิโส ๑ จบ และสวดโพชฌงคปริตร ๑ จบ น้อมถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพละพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
 

ในวันเดียวกัน หลังจากไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ฝ่ายแม่ที่พระประแดง เป็นโอกาสอันดีที่ได้ไปชมสวนสุขภาพลัดโพธิ์ยามค่ำ เห็นประตูน้ำ สะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒ ที่เคยอยากมาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดและได้ขึ้นสะพานภูมิพล ๑ แล้ว ดีใจมากค่ะ พ่อชวนไปถ่ายรูปอีกครั้งในยามแดดร่มลมตก เพื่อให้ได้วิวงามๆ
 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก wikipedia และข่าวในพระราชสำนัก เช่น เจ้าพระยานิวส์และช่อง ๗

 


อริยทรัพย์ที่มีผู้ริเริ่มทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑

1 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 9 December 2010 เวลา 11:47 pm ในหมวดหมู่ พระพุทธศาสนา, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1824

อันเนื่องมาจากบันทึกแรก ขอรวบรวมข้อมูลเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ทราบเพื่อร่วมอนุโมทนาหรือร่วมทำบุญกับโครงการต่างๆ ครอบคลุมโครงการที่น้อมถวายในวาระพิเศษ เช่น เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นต้น

สำหรับโครงการแรกนี้ เป็นโครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ซึ่ง


 

 

 

แหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิง
๑. ข่าวในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=561&contentID=102641
๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์วิทยุแห่งประเทศไทย เอ็นบีที
 

 

โครงการนี้จะเป็นโครงการปฐมฤกษ์ของการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวรโรกาสสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษาในปี ๒๕๕๔
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างสังคมแห่งความดี และแสดงความจงรักภักดีด้วยการกระทำความดีของประชาชนทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

รายละเอียดของโครงการโดยสรุป

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ : เปิดรับสมัครประชาชนจำนวน ๙๙๙ คนเข้าร่วมโครงการ (เปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๕ พ.ย.)

๒. การเปิดรับสมัคร : กระจายเปิดรับสมัคร ดังนี้

๒.๑ แต่ละจังหวัดนั้นส่งเข้ามาได้ : ๑๑ คน กรุงเทพมหานครเขตละ : ๑ คน
๒.๒ กระทรวงต่าง ๆ กระทรวงละ : ๒ คน
๒.๓ เหล่าทัพ : ๑๒ คน
๒.๔ หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกิจกรรม : ๗ คน
๒.๕ ภาคเอกชน : ๖๕ คน

โดยผู้ที่สนใจที่เข้ามาร่วมโครงการ ต้องมีสัญชาติไทย อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ไม่ต้องโทษกระทำความผิด สุขภาพแข็งแรง มาสมัครได้ตามสำนักงานเขต หน่วยงานราชการที่สังกัดหรือสมัครผ่านทางผู้นำชุมชน แล้วมีกระบวนการในการคัดเลือกและรับรอง ส่วนในภาคเอกชนนั้นก็ให้ผู้บังคับบัญชารับรองเข้ามา

๓. ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ ม.ค. ๒๕๕๔

๔. การปฏิบัติ : อุปสมบทและมาศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกิจภาวนา ถวายพระพร ถวายพระราชกุศล

๕. สถานที่ปฏิบัติ

๕.๑ กรุงเทพมหานคร : อยู่ที่วัดพระราม ๙ และ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง
๕.๒ จังหวัดต่าง ๆ : ประจำอยู่ที่จังหวัด ยกเว้นใน ๓ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจะไปรวมอยู่ที่วัดเดียวกัน

๖. กำหนดการสำคัญ

๖.๑ การฉลองผ้าไตรในวันที่ ๗ ม.ค. ที่กรุงเทพมหานคร ทำที่ทำเนียบรัฐบาลและในต่างจังหวัดจะทำที่สถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด
๖.๒ ในวันที่ ๒๑ ม.ค. พระสงฆ์ทั้ง ๙๙๙ รูปจะมาที่วัดพระแก้ว เพื่อมาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศล

๗. คณะกรรมการจัดงาน : มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการตั้งคณะกรรมการทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม โดยคณะกรรมการที่เป็นภริยาของคณะรัฐมนตรีเป็นกรรมการโดยมีภรรยาของนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

 Main: 0.12683701515198 sec
Sidebar: 0.081330060958862 sec