ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี

1 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 12 August 2011 เวลา 1:29 am ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระราชินี #
อ่าน: 1709

ถวายพระพรวันนี้ที่ได้รับ
พระราชทานทรัพย์กลับสู่ราษฎร์ชาติเกษม
ผองเหล่าไทยในทุกทิศจิตปรีด์เปรม
ได้อิ่มเอมพระมหากรุณาธิคุณ

ทรงกอปรกิจคิดเพื่อชาติพระศาสนา
เหล่าประชาพ้นจากภัยให้สนับสนุน
สานสืบต่อดำรงไทยได้ทำบุญ
วิสุทธิคุณการุณย์ยิ่งมิ่งขวัญประชา

ในวันนี้เป็นวันดีอีกวาระ
อัญเชิญพระไตรรัตน์ทุกทิศา
แลปวงเทพอีกทั้งพรหมเทวา
พระราชทานพรแก่มหาราชินี

ทรงเจริญพระจตุรพิธพรชัย
พระพลานามัยสมบูรณ์เกษมศรี
พระชนมายุยิ่งยืนนานอนันต์ทวี
มหาราชินีของข้าพระองค์ทรงพระเจริญ
 

 
 
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ลานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์Main: 0.047624826431274 sec
Sidebar: 0.049756050109863 sec