เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา ประชาชนชาวไทยสามารถประกอบความดีใดในทางอริยทรัพย์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อีกบ้าง

โดย planoi เมื่อ 25 November 2010 เวลา 11:45 pm ในหมวดหมู่ พระพุทธศาสนา, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1821

นอกจากการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทางโลกแล้ว ในทางธรรมซึ่งเป็นอริยทรัพย์และมีผลานิสงส์อันมากเกินจะคณานับได้ ยังมีหลากหลายวิธีที่ขออนุญาตแบ่งปันให้กับทุกท่านดังต่อไปนี้ค่ะ

พิจารณาในขอบข่ายของ ทาน ศีล ภาวนา แล้ว แบ่งหมวดได้เป็น

๑. ทำทาน อาทิ ถวายสังฆทาน สร้างวิหารทาน ให้ธรรมทาน

๒. รักษาศีล ๕ หรือ อุโบสถศีล

๓. เจริญจิตภาวนา ได้ตั้งแต่ การสวดมนต์ให้จิตสงบเป็นสมาธิ (หรือ การอาราธนาพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์) เจริญพระกรรมฐาน สมถะและวิปัสสนา ในอิริยาบถ ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน

ถ้ามองด้านบน ขอบข่ายของทานถือเป็นอามิสบูชา ซึ่งยังสามารถพิจารณาแยกย่อยออกไปได้อีก ดังนี้ค่ะ

 • การถวายสังฆทาน นอกจากอัฐบริขารเครื่องใช้แล้ว อาจรวมไปถึงสังฆทานยา ถวายปัจจัยภิกษุอาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์ หรือ วัดวาอารามต่าางๆ
 • การสร้างวิหารทาน ในที่นี้หมายรวมถึงการสร้าง ทำนุบำรุง และบูรณะปฏิสังขรณ์ นอกจากร่วมทำบุญสร้างวัด โบสถ์ ศาลา กุฏิ หอฉัน โรงทาน โรงครัว สร้างห้องน้ำถวายวัด ทั้งแบบที่มีห้องอาบน้ำและส่วนสำหรับทำกิจธุระ ให้พระสงฆ์และสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม อาจรวมไปถึง สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน
 • การให้ธรรมทาน เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • การสละแรงงานเป็นทาน เช่น กวาดลานวัด ทำความสะอาดบริเวณวัด ล้างจาน ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระพุทธรูปรวมถึงการซ่อมแซมพระพุทธรูปเพื่อให้สาธุชนได้สักการะบูชา ซึ่งมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณโดยตรงเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน

 • การบริจาคโลหิตหรืออวัยวะเป็นการสละโดยตรงในสิ่งที่สละได้โดยยาก
 • การให้ชีวิตเป็นทาน เช่น ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มา เคยมีการทำถวายทุกๆ วันด้วยค่ะ ปล่อยปลา ปล่อยปูทะเล ฯลฯ

ส่วนการปฏิบัติบูชานั้น

 • ในส่วนของการรักษาศีล กำหนดความตั้งใจในการรักษาศีลตามระยะเวลาที่สามารถทำได้
 • สวดมนต์ เจริญภาวนา แม้เวลาเพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นการรักษาใจให้บริสุทธิ์ได้

นอกจากนี้แล้ว ที่นิยมกันในช่วงปลายปีก็คือการบรรพชา-อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งผู้ชายสามารถกระทำได้เอง บิดามารดาและผู้อื่นสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพและอนุโมทนาได้ บางครั้ง อาจเป็นการบวชชีพราหมณ์ รักษาอุโบสถศีล หรือ ไปเข้าวัด ฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์

บันทึกนี้จึงเชิญชวนท่านทำบุญตามกำลังศรัทธาที่แต่ละท่านจะสามารถทำได้ ตั้งจิตน้อมโดยตรงถวายผลานิสงส์อันเกิดจากกุศลเจตนาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงท่านยังสามารถร่วมอนุโมทนากับผู้ที่ได้ปฏิบัติก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันค่่ะ

« « Prev : แนะนำตัว

Next : การพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง (๑) » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

8 ความคิดเห็น

 • #1 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 November 2010 เวลา 11:55 pm

  สาธุ ๆ ๆ อิอิ

 • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 November 2010 เวลา 3:55 am

  ด้วยความยินดีหลาย ที่ได้ขยายลานปัญญาไปหาเพื่อนใหม่ ให้มาใส่ใจลงขันความรู้ความคิด
  ผลิตสาระสังคมขย่มปัญญา แต่ก็สงสัยว่า ทำไมเปิดประตูออกมาช้าจังเลย
  แต่ก็ยังดี ที่แม่สายบัวไม่แต่งตัวเก้อ อิอิ

 • #3 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 November 2010 เวลา 9:21 pm

  อนุโมทนาในความตั้งใจที่ดีเยี่ยม

 • #4 planoi ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 November 2010 เวลา 11:51 pm

  คุณลุงจอมป่วนคะ สาธุด้วยค่ะ :)

  ท่านครูบาคะ ขอบพระคุณในความเมตตาท่านครูบาแผ่มายังข้าน้อย ขออนุญาตรับใช้ชาติด้วยปัญญาที่ยังด้อยค่อยๆ หมั่นฉันท์ศึกษา เขยิบมาช้า เพราะเกรงปัญญาบารมีผู้อาวุโสกว่าค่า
  แต่ครานี้ ถึงจะยังกริ่งเกรงในบารมี ด้วยเพราะจรลีออกมา ฮา ก็ขอหาที่ใหม่ไว้สำหรับเขียน ฝึกฝนวิชา จนกว่าจะเติบใหญ่ค่ะ :D

  ขอบพระคุณค่ะคุณอาบางทราย อนุโมทนาและขอให้ทุกท่านได้บุญด้วยกันด้วยค่ะ

 • #5 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ » อริยทรัพย์ที่มีผู้ริเริ่มทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 December 2010 เวลา 11:47 pm

  [...] อันเนื่องมาจากบันทึกแรก ขอรวบรวมข้อมูลเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ทราบเพื่อร่วมอนุโมทนาหรือร่วมทำบุญกับโครงการต่างๆ ครอบคลุมโครงการที่น้อมถวายในวาระพิเศษ เช่น เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นต้น [...]

 • #6 planoi ให้ความคิดเห็นเมื่อ 27 January 2011 เวลา 2:54 pm

  สำหรับข้อ ๓ เจริญจิตภาวนา ในวันนี้ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เพิ่มข้อมูล (หรือ การอาราธนาพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์)และ ในอิริยาบถ ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน

 • #7 planoi ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 April 2011 เวลา 2:44 pm

  เพิ่ม สร้างห้องน้ำถวายวัด ทั้งแบบที่มีห้องอาบน้ำและส่วนสำหรับทำกิจธุระ ให้พระสงฆ์และสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ในส่วนของวิหารทาน วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ วันนี้วันพระค่ะ

 • #8 planoi ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 August 2011 เวลา 11:29 pm

  เพิ่ม *การสร้างวิหารทาน “ในที่นี้หมายรวมถึงการสร้าง ทำนุบำรุง และบูรณะปฏิสังขรณ์” และ *สร้างพระพุทธรูป “รวมถึงการซ่อมแซมพระพุทธรูป” วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ วันนี้วันพระเช่นกันค่ะ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่
You must be logged in to post a comment.

Main: 0.33698201179504 sec
Sidebar: 0.084383010864258 sec