ขอเชิญร่วมกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 18 September 2014 เวลา 10:07 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระพุทธศาสนา, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1303

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง

ได้คัดลอกภาพพร้อมข้อมูลทั้งหมดจาก  http://www.mcot.net/site/content?id=54101582be047015928b4580 ค่ะ ซึ่งขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

By อุตรดิตถ์ | 10 ก.ย. 2557 16:10

“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในวโรกาสมหามงคลสมัยปี 2557 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์รักในหลวง ร่วมกับ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 สำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คณะสงฆ์วัดพระธาตุแช่แห้ง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเวลา 16.00 น.เป็นต้นไปของวันพุธที่ 8ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวฑิตาและความจงรักภักดีที่ทุกคนมีต่อพระองค์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระมหาบารมีของพระองค์ โดยได้มีการจัดสร้างพระแม่ธรณี พระมหาเทวีพลังแผ่นดินขึ้น เพื่อจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุแช่แห้ง อันเป็นพระธาตุของปีพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือปีเถาะหรือปีกระต่ายด้วย

กิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย 9 กิจกรรมมหามงคล ได้แก่ ขบวนแห่เครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติและพานพุ่มสดุดี พิธีบวงสรวงเทพเทวดาที่ปกปักรักษาพระธาตุแช่แห้ง พิธีร่ายรำฟ้อนล่องน่าน เพื่อถวายพระธาตุแช่แห้ง พิธีถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 99 รูป พิธีถวายพานพุ่มพระราชสดุดี พิธีเชิญองค์พระแม่ธรณีประทับบนพระแท่นบัลลังก์ พิธีจุดเทียนปฐมมหามงคล พีธีเวียนเทียนถวายพระราชกุศล และพิธีปล่อยโคมประทีปถวายแผ่นดิน กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ ขบวนแห่เครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติอันเป็นสิริมงคลยิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องสูงตามวัฒนธรรมอันงดงามของคนเมืองน่าน พร้อมตุงและธงริ้วขบวน ตามด้วยคณะผู้ใหญ่ที่เชิญพุ่มราชสดุดี และนางรำนางฟ้อนนับร้อยชีวิต

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรมพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง โทรศัพท์ 0 5475 1846 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127″

หมายเหตุ : ได้ฟังข่าวคร่าวๆ ครั้งแรกจากเนชั่นค่ะ มาค้นข้อมูลอีกที เลยได้พบข้อมูลเต็มๆ จาก MCOT ค่ะ


“๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ”

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 17 June 2011 เวลา 11:09 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 2085

เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา ข่าวในพระราชสำนักได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน “๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ”  ซึ่งกรมชลประทาน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และในโอกาสสถาปนากรมชลประทานครบรอบ ๑๐๙ ปี เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านงานชลประทาน ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง ทั้งยังให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จนปัจจุบันมีจำนวน  ๒,๓๒๒  โครงการ โดยทรงศึกษา ค้นคว้า และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจสภาพพื้นที่ ด้วยทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากโครงการมาเป็นหลักในการพิจารณา

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงโดยใช้สื่อผสมผสานทั้งแบบ ๓ มิติ และ ๔ มิติ ที่ทันสมัย สวยงาม แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ อาทิ รอยัล พาวิลเลี่ยนส์ จัดแสดงภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณียกิจที่หาชมยาก รวมถึงสิ่งประดิษฐ์เพื่อการชลประทานตามแนวพระราชดำริ และรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ทรงงาน, รอยัล เธียเตอร์ จัดฉายภาพยนตร์ “ธาราแห่งชีวิต” ที่ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้ถึงภาพเสมือนจริงที่ลอยออกมา ทำให้รู้สึกว่าได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั้นจริง ๆ, โซนวิวัฒนาการชลประทานไทย ๑๐๙ ปี จัดแสดงประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงรัชกาลปัจจุบัน ในรูปแบบอุโมงค์น้ำ ความยาว ๑๐๙ เมตร, ศาลาองค์ความรู้ด้านการชลประทาน, โซนการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่, การแสดงแสง สี เสียง น้ำพุเต้นระบำรอบพระบรมฉายาลักษณ์, การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ตลอดจนยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเขียนคำถวายพระพรเพื่อรวบรวมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย งาน “๘๔ พรรษา ดวงใจ ราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” นี้ จะจัดไปจนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายนนี้

ขอบคุณแหล่งที่มาของรายละเอียดทั้งหมดจาก ข่าวในพระราชสำนักช่อง ๗ ที่ http://www.ch7.com/news/news_royal_detail.aspx?c=1&p=1&d=146094 ค่ะ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวและรายละเอียดของงานผ่าน Blog สำหรับท่านที่สนใจเดินทางไปชมงานที่กรมชลประทานค่ะ

หมายเหตุ : ส่วนตัว คุณตาของผู้เขียนเคยรับราชการที่กรมชลประทานมาก่อนค่ะ


อาศิรวาทถวายพระพร ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

1 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 5 May 2011 เวลา 11:55 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1980

ฉัตรมงคลยลสง่ามหากษัตริย์      พระราชดำรัสให้ไว้ในสยาม
แลประโยชน์โปรดสุขทุกโมงยาม ทั่วเขตคามรำลึกพระกรุณา

วันที่ห้าพฤษภาอีกวาระ        ด้วยเดชะพระบารมีที่ปกข้าฯ
จักขอเทิดองค์พระมหาราชา มิ่งมหามงคลจนนิรันดร์

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ลานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ วันพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์

2 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 28 April 2011 เวลา 5:57 pm ในหมวดหมู่ พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1919

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยแท้ สมกับที่ทรงเป็นคู่พระบารมี ในวันนี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๖๑ แห่งวันคล้ายวันพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส จึงได้ลองค้นข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งอีกพระราชพิธีหนึ่ง มีคลิปที่ให้ความรู้แก่พวกเราชาวไทยในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสซึ่งหลายๆ ท่านได้บันทึกเอาไว้ ในแต่ละคลิปจะแยกจากกันแต่เป็นส่วนย่อและส่วนขยายที่ทำให้พวกเราชาวไทยทราบถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

อ่านต่อ »


เพลงคำพ่อสอน

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 29 January 2011 เวลา 1:05 am ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 2216

ทุกข้อความ ทุกคำพูด ลึกซึ้ง กินใจ ไม่สามารถบรรยายใน Blog นี้ได้ เว้นไว้แต่ฟังและรู้สึกด้วยหัวใจค่ะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


เด็กน้อยผู้มีหัวใจรักในหลวง

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 27 January 2011 เวลา 11:23 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1893

ได้ชมรายการวีไอพีแต่เป็นช่วงหลังๆ แล้ว ประทับใจน้องมากค่ะ ค้นใน Youtube มีผู้บันทึกเทปรายการไว้ รับชมได้ดังต่อไปนี้ค่ะ


บันทึกพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

อ่าน: 2189

ตามที่ได้เคยเขียน Blog อริยทรัพย์ที่มีผู้ริเริ่มทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑ โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูปเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ซึ่งในกำหนดการ ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของพระภิกษุสงฆ์ทั้ง ๙๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาแล้วนั้น

ผู้เขียนเองได้มีโอกาสรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงใกล้ๆ จะเริ่มอาราธนาพระปริตร ไปจนกระทั่งจบการถ่ายทอด และตั้งใจจะค้นเทปบันทึกภาพมาลงใน Blog ซึ่งเมื่อค้นดูแล้วเป็นเทปบันทึกพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตั้งแต่ต้นค่ะ สามารถรับชมเทปบันทึกภาพทั้งหมด ๕ ตอนได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

อ่านต่อ »


พระบรมราโชวาท พระราชทาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕

1 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 12 December 2010 เวลา 12:34 am ในหมวดหมู่ พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 2512

“ความรู้ในวิชาการ

เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สามารถฟ้นฝ่าอุปสรรคได้

และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ

เป็นคนที่จะมีความพอใจได้ในตัว

ว่าทำประโยชน์แก่ตัวเองและแก่ส่วนรวม

นอกจากวิชาความรู้

ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติ

ให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัย

และสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงาม

ถ้าได้ทั้งวิชาการ ทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิต

ก็จะทำให้เป็นคนที่เต็มคน”

 

พระบรมราโชวาท วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
 
 
ากการเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชพร้อมกับพ่อและแม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งพ่อพากราบที่หน้าพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อน จากนั้นเมื่อได้ลงชื่อถวายพระพรแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้อัญเชิญโปสการ์ดให้ มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มุมขวาด้านบนและมีพระบรมราโชวาทองค์ที่อัญเชิญมานี้ มุมล่างขวาพิมพ์ว่าโรงพยาบาลศิริราช อ่านแล้วเป็นพระบรมราโชวาทอีกหนึ่งองค์ที่ปลื้มปิติน้อมอัญเชิญเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ยังได้รับปฏิทินปีใหม่ขนาดพกพาภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มูลนิธิขาเทียม มูลนิธิโรคไตพิมพ์ ตั้งใจไว้ว่า จะขออัญเชิญโปสการ์ดกับปฏิทินเข้ากรอบไว้บูชา ปิติอยู่กับพระบรมราโชวาท น้ำตาไหลมาตั้งแต่อ่านพระบรมราโชวาทในโปสการ์ด
 
ขอบคุณคุณน้าผู้หญิงใจดี (ท่านน่าจะเป็นคุณหมอหรือข้าราชการสำนักพระราชวัง) ที่เห็นครอบครัวมาลงนามถวายพระพรแล้วนำซีดี ๗ ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติมอบให้ คุณน้าถามว่า ได้รับซีดีหรือยัง ตอบท่านว่ายัง ท่านก็เลยมอบให้ ในใจทีแรกคิดว่าท่านเป็นผู้มาร่วมลงนามเหมือนกัน คิดในใจว่า ช่างใจดีมากๆ เลย อ้อ ก่อนมาที่ตึก ๑๐๐ ปี ซึ่งมาลงนามเป็นครั้งแรก เดินมาตามทางที่คุณแท็กซี่บอก แล้วก็ได้คำแนะนำจากคุณน้าผู้ชายคงเห็นว่าจะมาถวายพระพร บอกให้เลี้ยวซ้ายไปได้เลย ก็ถึงพอดี ขอบคุณท่าน ท่านยิ้มให้ เป็นอีกวันที่ประทับใจกับน้ำใจของคนไทยที่มีให้แก่กันค่ะ ด้านซ้ายเห็นมีผู้มาบริจาคโลหิต น่าจะถวายเป็นพระราชกุศลด้วย ส่วนด้านขวาจัดโต๊ะไว้ให้เป็นที่ลงนาม แลมีขนม เครื่องดื่มพระราชทานให้ผู้มาร่วมลงนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ของพระองค์อยู่เสมอ
 
เมื่อไปกราบพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนกแล้ว ได้ทำบุญถวายในกล่องที่หน้าพระราชานุสาวรีย์ มีคุณยายอายุท่านคงมากแล้ว มาจุดธูปกราบสักการะ สาธุ พ่อและแม่เดินไปทางท่าน้ำ ได้กราบพระพุทธเมตตาคุณากร ซึ่งเวลาชมข่าวในพระราชสำนักหรือถ่ายทอดพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงถวายพวงมาลัยสักการะ ซึ่งพระพุทธเมตตาคุณากรเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ที่โรงพยาบาลศิริราชสร้างถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓๖ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔
 
ตอนที่กราบพระพุทธเมตตาคุณากร ได้สวดมนต์บทอิติปิโส ๑ จบ และสวดโพชฌงคปริตร ๑ จบ น้อมถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพละพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
 

ในวันเดียวกัน หลังจากไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ฝ่ายแม่ที่พระประแดง เป็นโอกาสอันดีที่ได้ไปชมสวนสุขภาพลัดโพธิ์ยามค่ำ เห็นประตูน้ำ สะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒ ที่เคยอยากมาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดและได้ขึ้นสะพานภูมิพล ๑ แล้ว ดีใจมากค่ะ พ่อชวนไปถ่ายรูปอีกครั้งในยามแดดร่มลมตก เพื่อให้ได้วิวงามๆ
 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก wikipedia และข่าวในพระราชสำนัก เช่น เจ้าพระยานิวส์และช่อง ๗

 


อริยทรัพย์ที่มีผู้ริเริ่มทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑

1 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 9 December 2010 เวลา 11:47 pm ในหมวดหมู่ พระพุทธศาสนา, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1795

อันเนื่องมาจากบันทึกแรก ขอรวบรวมข้อมูลเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ทราบเพื่อร่วมอนุโมทนาหรือร่วมทำบุญกับโครงการต่างๆ ครอบคลุมโครงการที่น้อมถวายในวาระพิเศษ เช่น เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นต้น

สำหรับโครงการแรกนี้ เป็นโครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ซึ่ง


 

 

 

แหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิง
๑. ข่าวในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=561&contentID=102641
๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์วิทยุแห่งประเทศไทย เอ็นบีที
 

 

โครงการนี้จะเป็นโครงการปฐมฤกษ์ของการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวรโรกาสสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษาในปี ๒๕๕๔
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างสังคมแห่งความดี และแสดงความจงรักภักดีด้วยการกระทำความดีของประชาชนทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

รายละเอียดของโครงการโดยสรุป

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ : เปิดรับสมัครประชาชนจำนวน ๙๙๙ คนเข้าร่วมโครงการ (เปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๕ พ.ย.)

๒. การเปิดรับสมัคร : กระจายเปิดรับสมัคร ดังนี้

๒.๑ แต่ละจังหวัดนั้นส่งเข้ามาได้ : ๑๑ คน กรุงเทพมหานครเขตละ : ๑ คน
๒.๒ กระทรวงต่าง ๆ กระทรวงละ : ๒ คน
๒.๓ เหล่าทัพ : ๑๒ คน
๒.๔ หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกิจกรรม : ๗ คน
๒.๕ ภาคเอกชน : ๖๕ คน

โดยผู้ที่สนใจที่เข้ามาร่วมโครงการ ต้องมีสัญชาติไทย อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ไม่ต้องโทษกระทำความผิด สุขภาพแข็งแรง มาสมัครได้ตามสำนักงานเขต หน่วยงานราชการที่สังกัดหรือสมัครผ่านทางผู้นำชุมชน แล้วมีกระบวนการในการคัดเลือกและรับรอง ส่วนในภาคเอกชนนั้นก็ให้ผู้บังคับบัญชารับรองเข้ามา

๓. ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ ม.ค. ๒๕๕๔

๔. การปฏิบัติ : อุปสมบทและมาศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกิจภาวนา ถวายพระพร ถวายพระราชกุศล

๕. สถานที่ปฏิบัติ

๕.๑ กรุงเทพมหานคร : อยู่ที่วัดพระราม ๙ และ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง
๕.๒ จังหวัดต่าง ๆ : ประจำอยู่ที่จังหวัด ยกเว้นใน ๓ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจะไปรวมอยู่ที่วัดเดียวกัน

๖. กำหนดการสำคัญ

๖.๑ การฉลองผ้าไตรในวันที่ ๗ ม.ค. ที่กรุงเทพมหานคร ทำที่ทำเนียบรัฐบาลและในต่างจังหวัดจะทำที่สถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด
๖.๒ ในวันที่ ๒๑ ม.ค. พระสงฆ์ทั้ง ๙๙๙ รูปจะมาที่วัดพระแก้ว เพื่อมาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศล

๗. คณะกรรมการจัดงาน : มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการตั้งคณะกรรมการทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม โดยคณะกรรมการที่เป็นภริยาของคณะรัฐมนตรีเป็นกรรมการโดยมีภรรยาของนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

 


การพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง (๑)

5 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 5 December 2010 เวลา 9:12 pm ในหมวดหมู่ พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 2114

หากใครได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ หรือ ไปร่วมรอเฝ้ารับเสด็จด้วยตนเอง สิ่งหนึ่งที่คนไทยปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นคือเมื่อเห็นพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่แจ่มใส ทรงแย้มพระสรวล และทรงโบกพระหัตถ์ให้กับผู้มารอเฝ้าฯ ตลอดระยะเส้นทางรับเสด็จ อันแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยว่าพวกเขาเหล่านั้นเฝ้ารอด้วยใจแม้จะได้เห็นพระพักตร์เมื่อยามเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งผ่านแม้เพียงไม่กี่วินาที อีกทั้งยังมีเสียงที่เปล่งออกมาจากหัวใจ “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้องของประชาชน ด้วยหวังจะถวายให้ทรงทราบและทรงมั่นในพระราชหฤทัยถึงความจงรักและความภักดีที่ข้าแผ่นดินมีต่อพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ในวันอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ขออัญเชิญพระราชดำรัสและภาพการพระราชพิธี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกมหาสมาคม ในพระบรมมหาราชวังค่ะ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ขอขอบพระทัยและขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิดด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริง บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นร่มเย็นปกติสุขมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างร่วมมือร่วมมือร่วมแรงใจกันทำหน้าที่โดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุด

ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจ่างและนำไปปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาทและด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำโดยประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาด เสียหาย ในหน้าที่ และการกระทำโดยขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผล เป็นเหตุให้เกิดหลงลืมความกลัว ทำให้กระทำสิ่งที่มิใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก อาจจะนำความเสื่อมสลายมาสู่ตนเองตลอดทั้งประเทศชาติได้

จึงขอให้ทุกคนได้สังวรณ์ระวังให้มากและประคับประคองกาย ใจ ให้เที่ยงตรง หนักแน่น ในอันที่จะปฏิบัติภารกิจตามเหตุผลของตนให้ถูกต้องตามหน้าที่ เพื่อความสุขมั่นคงและเพื่อความสงบสุขอันยั่งยืนของชาติบ้านเมืองเรา ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย และอำนวยสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำเร็จผลขึ้นแก่ท่านทั่วหน้ากัน”

 

อ่านต่อ »Main: 0.11709904670715 sec
Sidebar: 0.064366102218628 sec