จดหมายด่วน

6 ความคิดเห็น โดย sutthinun เมื่อ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 14:38 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1109

มหาชีวาลัยอีสาน

34 บ้านปากช่อง ตำบลสนามชัย

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

30 สิงหาคม 2554

เรื่อง ขอความความเมตตาเขียนคำนิยมในหนังสือ”โมเดลบุรีรัมย์”

กราบเรียน อาจารย์สุเมธ ตันติเวชกุล ที่เคารพอย่างสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาจากหนังสือพิมพ์มติชน 1 ชิ้น

เนื่องด้วยมหาชีวาลัยอีสาน ได้ทำการศึกษาวิธีเสริมสร้างสภาพแวดล้อมระดับรากหญ้ามาเป็นเวลานาน โดยปลูกไม้นานาชนิด จัดทำแปลงสาธิต แปลงธนาคารแม้ไม้พันธุ์ดี ศึกษาการใช้ประโยชน์ไม้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดที่ว่า..ในการปลูกไม้ยืนต้นนั้น ไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้มาใช้เสมอไป ถ้าเราตัดเอาเฉพาะกิ่งใบมาเลี้ยงสัตว์ หรือสับกิ่งไม้ทำปุ๋ยทำเชื้อเพลิง ก็จะเป็นการได้ประโยชน์ที่หลากหลายในระยะสั้น-ระยะกลาง-ระยะยาว กระผมได้ทดลองตัดกิ่งไม้ใบไม้มาสับเลี้ยงโคและแพะในหน้าแล้ง พบว่าสัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี ช่วยแก้ปัญหาอาหารสัตว์ในช่วงแล้งหรือน้ำท่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยประหยัดต้นทุนด้านอาหารสัตว์และลดความเสี่ยงความสูญเสียจากภัยพิบัติต่างๆ

การปลูกไม้อะเคเซีย เกษตรกรตัดสางขยายระยะมาใช้งานได้ภายใน8-9 ปี ส่วนไม้ไผ่ตัดลำต้นหมุนเวียนมาใช้งานตั้งแต่ปีที่3เป็นต้นไป ประเด็นนี้ช่วยโน้มน้าวให้เกษตรหันมาปลูกต้นไม้มากขึ้น เพราะประจักษ์ว่าได้ประโยชน์หลากหลายวัตถุประสงค์ และไม่ต้องรอคอยอายุต้นไม้โต30-40ปีดังที่เข้าใจแบบดั่งเดิม กระผมได้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ขนาดเล็ก ทำให้ทราบคุณสมบัติไม้ที่น่าจะเลือกมาส่งเสริม ไม้เหล่านี้ถ้าเพียงแต่เอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วย เกษตรกรจะมีช่องทางสร้างงานและเพิ่มรายได้ตลอดปี รวมทั้งเขาเหล่านี้จะเป็นหน่วยบุกเบิกโลกสีเขียวตัวจริงเสียงจริง ทำให้เห็นการพึ่งตนเองจากไม้ที่ปลูก แล้วนำมาทำเครื่องเรือน ก่อสร้างบ้านเรือน ทำเชื้อเพลิง ทำอาหารสัตว์ การพึ่งตัวเองด้านพืชผักและโปรตีนระดับชุมชน

มหาชีวาลัยอีสานได้ผ่านการลองผิดลองถูกมาพอสมควร บัดนี้ได้สกัดความรู้ความถูกต้องและเหมาะสมมาให้เกษตรนำไปใช้ เพื่อจะช่วยให้การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังมีกรณีตัวอย่าง-การปลูกไม้ติดแผ่นดิน-ปลูกไม้ล้อม-ปลูกผักยืนต้นระบบชิด-ปลูกสมุนไพร ทำให้เกิดงานเกิดรายได้ และฝึกฝนทักษะด้วยปัจจัยและวัตถุดิบจากน้ำพักน้ำแรงตนเอง ผลลัพธ์ที่เกิดในหนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายแนวทางพระราชดำริเชิงประจักษ์ โน้มน้าวให้เกษตรกรเข้าใจและใส่ใจที่จะช่วยกันทำนุบำรุงพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ให้มีต้นทุนธรรมชาติที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเอง สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ที่เจริญขึ้นตามลำดับ โดยสภาพแวดล้อมไม่สูญเสียเหมือนการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่ดูดีภายนอก แต่ภายในเต็มไปด้วยดินพอกหางหมู

ช่วงวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา กระผมได้นำเสนอเป็นงานวิจัยไทบ้าน ในงาน”การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 มีผู้ฟังให้ความเห็นว่านี่แหละ ”โมเดลบุรีรัมย์” เมื่อมีผู้ฟังตั้งชื่อนี้ให้ก็ถือเอาเป็นชื่อหนังสือที่จะพิมพ์เสียเลย หลังจากกลับจากเสนองานวิจัย2วัน หนังสือพิมพ์มติชนเอาไปทำสรุปข่าว ลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของกระผมด้วย ทำให้มีผู้สนใจโทรมาซักถามจากทั่วประเทศ ต้องตอบกันปากเปียกปากแฉะทั้งวัน กระผมตั้งใจจะพิมพ์บทสรุปการค้นคว้าเรื่องนี้อยู่แล้ว ประจวบกับมีเรื่องผู้สนใจเข้ามามาก จึงลงมือเร่งเขียนต้นฉบับเพื่อพิมพ์เป็นหนังสือในเร็วๆนี้

เพื่อเป็นมงคลและกำลังใจให้แก่ลูกหลานชาวมหาชีวาลัยอีสาน กระผมจึงขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์ ได้โปรดเมตตาเขียนคำนิยมให้กับหนังสือเล่มนี้ แล้วฝากมากับดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

จึงกราบเรียนมาด้วยความเคารพและศรัทธา

ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์


โอ้ น้ำ น้ำ ทะลักท่วมท้นทับอกชาวนา

อ่าน: 1302

นอนฟังเสียงฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืน

หนักแค่ไหน  วัดกันที่เสียงร้องของอึ่งอ่าง

ถ้าฝนตกหนักน้ำท่วมเอ่อ อึ่งก็จะยกทีมมาร้องเสียงประสาน

แต่คืนนี้เสียงฝนกลบเสียงอึ่ง นึกดูสิว่าฝนตกแรงขนาดไหน

อึ่งร้องจนคอแทบแตกเรายังได้ยินเหมือนเสียงกระซิบ

ยังติดตามดูว่าถ้าฝนไม่หยุดอึ่งจะเลิกวงประสานเสียงอย่างไร

ช่วงที่ผมอยู่บางกอกก็ได้รับรายงานว่าฝนตกยังกะฟ้ารั่ว ทั่วทั้งป่าดินคงอิ่มน้ำเต็มที่แล้ว สังเกตจากต้นยางพาราอายุ2-3ปีล้มลงเพราะแบกน้ำหนักเรือนยอดไม่ไหว(ไม้ยางพาราทรงพุ่มจะอยู่ข้างบน ไม่มีกิ่งยื่นออกมารอบข้างพยุงลำต้น ยางพาราที่ปลูกในดินทรายจึงมีโอกาสล้มระเนระนาด ถ้ามีกระแสลมแรงผสมเข้ามาก็จะเสียหายมากขึ้น) ส่วนพื้นที่ๆไถเพื่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะงานที่ต้องยกร่อง ความต่างระดับของพื้นที่กลายเป็นร่องระบายน้ำที่เปราะบาง ทำให้เกิดร่องน้ำกัดเซาะพื้นที่เสียหาย ปัญหาตรงนี้ไม่ทราบว่าจะปลูกแฝกเป็นกำแพงหญ้าชะลอน้ำในดินทรายของอีสานได้หรือเปล่า


ที่สวนป่ายังรับน้ำได้มหาศาล

ต้นไม้ทำหน้าที่เหมือนเขื่อนในอากาศ

ฝนตกมาต้นไม้ช่วยกันดูดน้ำไปเก็บไว้ในลำต้น

ถ้าเป็นแท็งค์เก็บน้ำ ต้นไม้ก็คงบรรจุน้ำจนเพียบแปร้แล้วละครับ


เรือนยอดไม้ กิ่งก้านสาขาที่ยื่นแผ่ออกมา ตลอดจนกิ่งแห้งใบแห้งและวัชพืชได้ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของเม็ดฝน ยังทำหน้าที่ซับอุ้มความชุ่มชื้นให้รากฝอยต้นไม้หาอาหารได้อย่างสะดวก ใส้เดือน แมลง จุลินทรีย์ ปลวก ย่อมร่าเริงในพื้นที่ชุ่มชื้นภายใต้ร่มเงาป่า หลังจากฝนห่างไปเห็ดต่างๆก็จะทยอยออกมา เสียดายแต่น้ำฝนที่ล้นจากการดูดซับของต้นไม้ คงจะไหลลงไปที่ต่ำ รวมกันเป็นน้ำหลากไปสมทบกันท่วมไร่นา ไม่ทราบว่าแต่ละพื้นที่จะลุ้นระทึกผ่านวิกฤตินี้ได้เพียงใด

เมื่อวานพี่น้องทางอุบลโทรฯมาเล่าว่าพายุน้ำกำลังทะลักท่วมหนักกว่าคราวน้ำท่วมโคราชเสียอีก ถ้าเป็นอย่างว่า ฝนที่กระหน่ำในภาคอีสานคราวนี้คงทำให้เรือกสวนไร่นาล่มอีกไม่น้อย อีกหน่อยก็จะเข้าช่วงปลายฝนสวีวี่วีแล้ว จะมีเวลาแก้ไขไม่แก้แค้นได้สักประมาณไหน ช่วงนี้เตรียมข้อมูลเรื่องการทำการเกษตรที่จะไปโม้ในงานกรมการข้าวจัด สอบถามสมาชิกว่า..

ปัญหาของชาวนาที่ถือว่าสำคัญอันดับ 1 คืออะไร?

การที่ไม่สามารถควบคุมน้ำได้นี่แหละเป็นเรื่องยักษ์ของชาวนาเขตน้ำฝน

การเพาะปลูกข้าวนั้นจำเป็นต้องมีความชุ่มชื้นที่พอเหมาะต่อเนื่อง

ถ้าฝนทิ้งช่วง 2 เดือนก็โอดกาเหว่าแล้ว

ถ้าฝนตกท่วมหนักๆเดือนละครั้ง ก็นั่งทอดอาลัยตายยากแล้ว

ทุกข์ของชาวนาเป็นทุกข์ของแผ่นดิน มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าน้ำท่วม30จังหวัดแล้ว มีผู้เสียชีวิต41ราย มีพื้นที่ชุ่มน้ำค่อนครึ่งประเทศ ดินถล่ม ถนนสะพานพัง ต้นไม้ล้ม บ้านล้มเค้เก้ หมู่บ้านจมซ้ำซากทั่วประเทศอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน พี่น้องทางเชียงแสน เชียงรายเจ็บอักสาหัส ลำพูนต้นมะขามยักษ์เพิ่งล้มลงนอนกับพื้น ภัยแฉะทั้งแผ่นดินทำท่าจะเป็นวิกฤติถาวรตั้งแต่นี้ไป ในเมื่อชวนให้ปลูกต้นไม้ก็เฉยๆๆ  ตราบใดที่พื้นที่ป่าไม้ไม่สมดุลกับพื้นที่ทำมาหากิน มันก็จะอ่วมอรทัยอย่างนี้แหละพี่น้อง

ธกส.รายงานว่า มีหนี้คงค้างเดิมจากการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมา 100,000 ล้านบาท

ถ้าจะให้ช่วยเกษตรกรรายการใหม่ก็ขอให้ล้างบัญชีเก่าก่อนได้ไหม?

กระทรวงเกษตรฯเสนอมาตรการตัวเลขความช่วยเหลือดังนี้

ขอยึดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเป็นมูลค่า55% ของต้นทุนเพาะปลูก

ซึ่งคาดการว่าจะมีประมาณ 2 ล้านไร่

นาข้าวจะได้รับชดเชยไร่ละ 2,222 บาท

พืชไร่จะได้รับการชดเชยไร่ละ 3,000 บาท

พืชสวนจะได้รับการชดเชยไร่ละ 5,000 บาท

จ่ายแบบเกทับสมัยนายกรูปหล่อเสียอีก

งบประมาณฉุกเฉินส่วนนี้จะถูกเบียดบังไปยังบัญชีผีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ

ระบบสารสนเทศที่ออกมาจากละแหล่งยังเหลวไหลอยู่ไม่น้อย

การเก็บภาพ/เก็บข้อมูล/สภาพตามความเป็นจริงยังโมเมชั่น

รายงานตัวเลขผี เกษตรกรผี พื้นที่ผีๆ

จะมาหลอกหลอนก็ในช่วงนี้ละครับผม

มีผีบางประเภท>>

น้ำท่วมก็กินงบน้ำท่วม

แห้งแล้งก็กินงบภัยแล้ง

อเมริกาเองก็เจอพายุไอรินอย่างสาหัส

ไม่รู้ว่ามีรายการผีแห่มาขอส่วนบุญเหมือนในประเทศสารขันธ์หรือเปล่า

:: เป็นชาวนาก็ต้องทำนา

:: เป็นชาวไร่ก็ต้องทำไร่

:: จะหนีไปทำอย่างอื่นนอกจากไม่ถนัดแล้วยังเสียศักดิ์ศรี

:: คุณค่าของคนเราอยู่ที่การทำงาน ใช้งาน ใช้ชีวิต

:: ดุลพินิจในการทำการงานมาตลอดชีวิต

:: จะเป็นคำตอบว่า เกิดมาทำซากอะไร?

มีรายงานว่าช่วงนี้ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลาง-ภาคอีสาน-ถึงวันที่4 กันยายน

เดือนหน้าจะมีพายุมากระหน่ำอีกลูกหนึ่ง

ถ้าแฉะช่ำไปบันยะบันยังอย่างนี้

นุ่งผ้าขาวม้าเตรียมแก้ผ้าเล่นน้ำฝนแข่งกับอึ่งอ่างดีที่สุด

แต่ก็แปลกนะ ..ฝนตกจักๆ..เน็ทกลับใช้งานได้ดี

ทำให้เขียนรายการถึงพี่น้องพอหายคิดถึง อิ อิ ..

Key Word

:: สมัยก่อนฝนตกขี้หมูไหล สมัยนี้ฝนตกน้ำตาไหลMain: 0.10229706764221 sec
Sidebar: 0.27546691894531 sec