โรคคิดถึงเรื้อรัง

17 ความคิดเห็น โดย sutthinun เมื่อ 7 มีนาคม 2011 เวลา 8:44 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1961

พักนี้มีเรื่องความคิดถึงมาวอแวอยู่เสมอ

อ่านหนังสือมติชนรายสัปดาห์ฉบับ- 4-10 มีนาคม 2554

เปิดไปถึงหน้า53 “คมเลนส์” เขียนกลอนมันส์ๆ

หัวข้อ”เร่งหาวันมาถึง”

อ้าว! อ้าว! นี่ ภ า พ ข อ ง ช า ว เ ฮ นี่ ห ว่ า

อ่านต่อ »Main: 0.025917053222656 sec
Sidebar: 0.056707143783569 sec