ธรรมมะในป่าไม้

อ่าน: 4223

คติเตือนสติจากวัดหนองป่าพงนั้นเด็ดดวงนัก

ลองอ่านดูนะครับ

ทำดีได้ชั่วไม่มี และทำชั่วได้ดีก็ไม่มี

มีความอาย มีความกลัว เท่านี้ก็เป็นธรรมะแล้ว

ใจสงบได้ด้วยความเห็นที่ถูก

การละบาปสำคัญกว่าการทำบุญ

อย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาบอกว่าถูก อย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาบอกว่าผิด

อ่านต่อ »Main: 0.010853052139282 sec
Sidebar: 0.050518035888672 sec