: คนบ้านป่า 1 ตอนหลวงพี่ในดวงใจ

อ่าน: 2000

แสงสลัวรัวรางทางซีกฟ้าตะวันออก

ดั่งแสงเทียนไขอรุโณทัยค่อยๆกระจ่างขึ้น

ชั่วไม่ถึงอึดใจพลังแห่งสุริยาเทพได้ปกคลุมทั่วผืนปฐพี

ทุกชีวีเริ่มเคลื่อนไหวขยับรับพลังงาน

หยดน้ำค้างก็ยังรับประกายแวววาวอยู่ใต้สายไฟฟ้า

เอาใจเราใจเขาใจใครๆเปิดใจรับร่วมกันแต่บัดนี้เถิด

จะชวนเดินไปบนเส้นแห่งการแสวงหาชีวาในธรรมชาติ

ของมนุษย์คนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าคนนอกระบบ อ่านต่อ »Main: 0.017897129058838 sec
Sidebar: 0.071298837661743 sec