: เรื่องของชาวสาธารณสุก

5 ความคิดเห็น โดย sutthinun เมื่อ 16 กันยายน 2009 เวลา 16:47 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 2827

” ในสายน้ำเดียวกันนี้ทำอย่างไรจึงจะเกิดสมดุล จะกลมกลืนกันได้ ทำอย่างไรเราจะออกแบบระบบสุขภาพ ซึ่งทุกฝ่่ายได้ประโยชน์และทุกฝ่ายมีความสุข หากเกิดระบบนั้นขึ้นได้ ผมเชื่อว่าจะกลายเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดพลัง เกิดการเสียสละ เกิดสิ่งดีงามในระบบสุขภาพเราได้อีกครั้งเหมือนที่เคยเป็นอยู่”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย อ่านต่อ »Main: 0.010056018829346 sec
Sidebar: 0.057998895645142 sec