หนามยอกเอาหนามบ่ง

อ่าน: 1469

วันนี้ ได้รับการบ้านฉบับล่าสุด ทำให้คิดอย่างที่เกริ่นไว้ในหัวข้อ
หนามยอกเอาหนามบ่ง หมายถึงเอาคนขี้โรคไปเป็นกรรมการด้านนโยบายสาธารณสุข
อาจจะได้ประสบการณ์ตรงไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น..

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550-2559 เพื่อเป็นกรอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนด้านสุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว (รวม 29 คน)

อ่านต่อ »Main: 0.015571117401123 sec
Sidebar: 0.056514024734497 sec