โรงเรียนลานปัญญา

อ่าน: 1976

ถ้าลานปัญญาเป็นโรงเรียน

Logos เป็นครูใหญ่

จอมป่วนละเป็นอะไร โอ้ ๆๆๆ…น่าคิด

ครูอึ่ง อุ้ยจันตา จะเป็นครูน้อย

ครูน้อยก็หมายถึงครูผู้สอน ทำหน้าที่ครูประจำชั้น

ครูอึ่งขยัน ไม่ขาดประชุม และคอยสอบถามครูใหญ่อยู่เรื่อยๆ

จึงได้ตำแหน่งบรรณารักษ์เป็นภาระเสริม

อุ้ยละ อุ้ยเป็นครูฝ่ายปกครอง คอยสอดส่องเด็ก ๆ อบรมศีลธรรม มารยาท

เด็กดื้อมาก ๆ เก็บสาระเอาเข้าห้องประชุมประจำเดือน

อ่านต่อ »Main: 0.0094830989837646 sec
Sidebar: 0.052652835845947 sec