ม.ราชภัฏมหาสารคามบุกมหาชีวาลัยอีสาน

อ่าน: 7275

ผมมีเรื่องที่งดงามและน่าชื่นชมมาเล่าให้ฟังครับพี่น้อง เป็นเรื่องภายในแวดวงการศึกษาของอีสานบ้านเฮา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นำทีมโดย ดร.ทองม้วน นาเสงี่ยม รองอธิการบดี ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล อาจารย์ศศิธร เชาวรัตน์ อ.ไปรมา เฮียงราช อ.วิจิตร เชาว์วันกลาง อ.เขมิกา แสนโสม อ.กาญจนา คำสมบัติ อ.นลินรัตน์ อภิชาติ อ.พิราภรณ์ พันธุ์มณี อ.พัชรี บูระพันธ์ อ.พวงผกา คุณาสิทธิ์ ฯลฯ ได้ชี้ชวนคณาจารย์คณะต่างๆจำนวน 50 ชีวิต มาอยู่กินนอนตะลุมบอนความรู้ ความคิดในสวนป่ามหาชีวาลัยอีสาน มาจับเข่าสังคายนา หารือวิธียกระดับการทำงานของบุคลากรในองค์กร ให้เกิดการรวมพลังร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ลงเรือลำเดียวกัน ช่วยกันจ้วงพายลำนาวาฝ่ากระแสคลื่นลมของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย

..ไปสู่การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดการความรู้

อ่านต่อ »Main: 0.015870094299316 sec
Sidebar: 0.087631940841675 sec