ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน(ต่อ)

2 ความคิดเห็น โดย Lin Hui เมื่อ 14 กุมภาพันธ 2010 เวลา 10:19 (เย็น) ในหมวดหมู่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน, มีสติรู้ ใช้ปัญญา ให้เกิดประโยชน์ #
อ่าน: 3316

12 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่ท่าน ผู้ตรวจการแผ่นดินนัดหมายกับอาม่า จะไปเยี่ยมและพูดคุยกับประชาชน คนในชนบท เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นมาของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งสามารถหาอ่านได้จาก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

การลงพื้นที่คราวนี้ อาม่าประสานงานกับหลวงตาแชร์ (พระครูอมรชัยคุณ) เจ้าอาวาสวัดสุชัยคณาราม เจ้าคณะตำบลสีคิ้ว เขต ๑  ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ปกติท่านจะมาอยู่ประจำที่วัดอาศรมธรรมทายาทค่ะ

วัออาศรมธรรมทายาทเป็นสถานทีฝึกอบรม สร้างคุณภาพชีวิต ทั้งสงฆ์ และฆารวาส เน้นคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสิทธิและหน้าที่ และช่วยเหลือชุมชน  วัด และโรงเรียน เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อความผาสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ »Main: 0.012305021286011 sec
Sidebar: 0.11611604690552 sec