บทที่ 2 กฎ กติกา มารยาท

โดย Logos เมื่อ วันพฤหัสบดี, 5 มีนาคม 2009 เวลา 0:55 ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 6696

ลานปัญญาเป็นชุมชน Chaordic สมาชิกมีอิสระมาก แต่อิสระนั้น มาคู่กับความรับผิดชอบ เพื่อให้ชุมชนลานปัญญาอยู่ร่วมกันได้โดยมีการละเมิด หรือเบียดเบียนกันให้น้อยที่สุด ลานปัญญามีกฎเกณฑ์เพียงไม่กี่ข้อดังนี้

  1. ลานปัญญาอยู่ภายใต้กฏหมายไทย เราจะร่วมมือกับการรักษากฏหมายทุกกรณี สมาชิกจะอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้กฏหมาย
  2. สังคมลานปัญญา ตั้งอยู่บนหลักแห่งการยอมรับและไม่ละเมิดซึ่งกันและกัน สุภาพ (รวมทั้งไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ)
  3. สมาชิกไม่สามารถทำการโฆษณาเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น มีผู้สนับสนุนให้ลานปัญญาคงอยู่ได้ ด้วยการลงทุน-ลงแรงเพื่อให้สมาชิกใช้งานได้ฟรี จึงไม่เป็นธรรมต่อผู้สนับสนุนและอาสาสมัคร ถ้าหากสมาชิกจะใช้ลานปัญญาเพื่อประโยชน์ทางการค้า

การละเมิดต่อกฎเกณฑ์เหล่านี้ อาจหมายถึงการระงับสมาชิกภาพ หรือลบบัญชีการใช้งาน หรือมาตรการอื่นๆ ตามแต่ผู้ดูแลระบบจะเห็นสมควร

ทักษะที่จำเป็นในการใช้งานลานปัญญา

  • อีเมล — สมาชิกจำเป็นต้องมีและใช้อีเมลในการสมัคร นอกจากนั้น ลานปัญญาจะแจ้งสมาชิกทางอีเมล ทุกครั้งที่มีผู้มาให้ความคิดเห็นในบันทึกของท่าน
  • การสร้างไฮเปอร์ลิงก์ (บางทีเรียกว่า การลิงก์ หรือการเชื่อมโยงข้อความอื่น) — เป็นการบอกว่ามีข้อความอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรไปอ่านด้วยด้วย URL ที่ถูกต้องของข้อความที่อ้างถึง
  • การเขียน — สมาชิกสื่อสารถึงสมาชิกและผู้อ่านลานปัญญาผ่านงานเขียน ก่อนเขียนให้คิดก่อน ว่าเขียนกับไม่เขียนมีค่าเท่ากันหรือไม่ เขียนแล้ว ผู้อื่นได้ประโยชน์สมกับความตั้งใจของท่านหรือไม่ เรียบเรียงความคิดให้ดีก่อนเขียน ลานปัญญาเก็บข้อความทุกอย่างที่ท่านไม่สั่งลบทิ้ง เรื่องเฉพาะกาล (ที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ตลอดไป) จึงควรจะใช้ช่องทางอื่นในการสื่อสาร

ทักษะที่ช่วยให้การใช้งานลานปัญญาสะดวกขึ้น

  • การเรียนรู้ — บันทึกในลานปัญญาเป็นสิ่งที่มีค่า แต่เป็นการสื่อความคิดในทางเดียว การเรียนรู้นั้นมีประสิทธิผลมากกว่าเมื่อตั้งคำถามให้ถูกต้อง (เรียนจากคำถาม-คำตอบ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
  • ช่องทางในการติดต่อผู้ช่วยเหลือ — ไม่มีใครรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อสมาชิกติดขัดปัญหาอะไร หาทางติดต่อผู้รู้ในเครือข่ายของท่าน ใช้อีเมล instant messenger หรือโทรศัพท์ไปถาม แต่ขอให้เข้าใจว่าท่านเป็นผู้ร้องขอ ซึ่งถ้าหากเป็นคำตอบที่ต้องอธิบายยาว ก็จะต้องรอบ้าง เพราะคนเราว่างไม่ตรงกัน; ในกรณีที่มีข้อสงสัยวิธีการใช้งานบนลานปัญญา นอกจากผู้ดูแลระบบจะตอบข้อข้องใจให้แล้ว ลานปัญญายังเปิดกว้างให้สมาชิกคนอื่นๆ ช่วยเหลือในการตอบคำถามและแก้ไขข้อขัดข้องเรื่องเทคนิควิธีด้วย ทั้งนี้การช่วยเหลือกันและกันนั้นเป็นเรื่องของอาสาสมัครทั้งสิ้น

« « Prev : บทที่ 13 การนำภาพลงในบันทึก

Next : บทที่ 15 การเขียนบันทึกจาก Microsoft Word 2007 » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

3 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.1164391040802 sec
Sidebar: 0.093766927719116 sec