บทที่ 11 การแสดงความเห็น

โดย bangsai เมื่อ วันอาทิตย์, 15 มีนาคม 2009 เวลา 22:05 ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 9635

การแสดงความเห็น

Blog เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงได้ และมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นได้ภายใต้เงื่อนไขของผู้รับผิดชอบชุมชนนั้นๆ(Blog Community) ในพื้นที่ชุมชน Lanpanya นี้อาจกล่าวได้ว่าเป็น Bloggers เก่าที่เข้าไปเป็นสมาชิก Blog Community อื่นมาก่อนแล้วย่อมทราบกฎ กติกา มารยาทและพัฒนาเป็นสามัญสำนึกไปแล้ว กล่าวอีกทีก็คือ ทุกคนรู้จักกันดีว่าอะไรควร อะไรไม่ควร..

อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีบรรทัดฐานการแสดงความเห็นใน Blog จึงค้นคว้ากติกาโดยทั่วไปที่เป็นสากลและยอมรับกัน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. ความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ก้าวร้าว รุนแรง ถ้อยคำลามก ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม

3. ไม่นำสื่ออนาจารมาเผยแพร่หรือนำเสนอสู่สายตาสาธารณะชน

4. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ
ต้องไม่นำมาโพสต์หรือขยายความต่อในบล็อก การโพสต์เรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น

5. ความคิดเห็นในบล็อก เป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก

6. โดยทั่วไป ผู้รับผิดชอบ Blog จะสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและความคิดเห็นนั้นๆ

(ดัดแปลงจากแหล่งข้อมูล http://blog.spu.ac.th/SurasakMu/2009/01/24/entry-1)


ปลัดกระทรวงไอซีที เคยกล่าวไว้ว่า การแสดงความคิดเห็น ควรใช้แนวทางวิจารณญาณดังนี้

1. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ผู้แสดงความคิดเห็นและเว็บมาสเตอร์ ต้อง รับผิดชอบต่อความเห็นที่สร้างความแตกแยกในสังคม

2. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันอันเป็นที่เทิดทูนของปวงชนชาวไทย

3. ไม่แสดงความเห็นพาดพิงหรือ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยในสังคม

(ดัดแปลงจากแหล่งข้อมูล http://webboard.mthai.com/5/2006-09-22/268814.html)

ประเด็นสำคัญหนึ่งของการแสดงความคิดเห็น คือ เป็นเสรีภาพที่สามารถกระทำได้ภายใต้ขอบเขตของการเคารพ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่เส้นแบ่งหรือตัวชี้วัดของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 19 เรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในข้อ 19 เช่นกัน ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานของสิทธิมนุษยชน ท่านที่สนใจโปรดดูแหล่งข้อมูลที่ http://www.newmana.com/yabb/index.php?topic=7246.0

นอกจากนี้แล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือ “ฉบับธงเขียว”) ตามความในบทบัญญัติในหมวด 3 มาตรา 39 ที่ให้การรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ของชนชาวไทยโดยชัดแจ้ง ประกอบด้วย ข้อความรวม 6 วรรค โดย 4 วรรคหลังเป็นบทบัญญัติเกี่ยวข้องเฉพาะเจาะจงกับการดำเนินกิจการสื่อสารมวลชน ขณะที่ข้อความ 2 วรรคแรกเป็นบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็นและเงื่อนไขการจำกัดเสรีภาพดังกล่าว รายละเอียดจะไม่ขอกล่าวในที่นี

การที่รวบรวม กฎ กติกา ที่เกี่ยวกับการแสดงความเห็นมาไว้ เพื่อให้เราทราบว่า สังคมมีกฏมีเกณฑ์ blog และชุมชนชาว Blog ก็ย่อมมีกฎมีเกณฑ์ ทั้งที่เหมือนกันโดยทั่วไปและมีลักษณะเฉพาะ ก็ย่อมแล้วแต่ชุมชนนั้นๆจะกำหนดขึ้นมา

สำหรับ Lanpanya เป็นชุมชนใหม่ มีอายุไม่ถึง 1 ขวบปี ไม่ได้มีการตั้งกฎเกณฑ์พิเศษ เพียงรับรู้กันโดยสามัญสำนึกของการเป็น Bloggers ที่ดี คืออย่างไร การแสดงความเห็นที่เหมาะสมควรเป็นเช่นไร ในอนาคตหากมีสมาชิกมากขึ้นก็อาจจะเพิ่มกฎเกณฑ์ใหม่ๆขึ้นมา ซึ่งก็คงต้องประชาสัมพันธ์กันต่อไปเพื่อให้สมาชิกทุกคนรับทราบก่อน และอาจต้องการความคิดเห็น จากสมาชิกเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดกติการ่วมกัน

แผนผังแสดงองค์ประกอบเบื้องต้นของการแสดงความคิดเห็น


สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมเป็นเบื้องต้นของการแสดงความเห็นคือ

 • การแสดงความเห็นควรยึดหลัก Positive opinion
 • การแสดงความเห็นเชิงแตกต่าง หรือตรงข้ามเลย ก็ย่อมกระทำได้ แต่ควรเป็นการแสดงออกมาจากความจริงใจ หรือ ข้อเท็จจริงที่เรามีข้อมูลยืนยัน หรือเชิงอธิบายเพิ่มเติมเพื่อการสร้างบรรยากาศการก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์
 • ภูมิหลังของแต่ละคนแตกต่างกัน การนำบันทึกออกสู่สาธารณะ เจ้าของบันทึกต้องยอมรับความแตกต่างเป็นพื้นฐาน
 • แม้ว่ามันทึกมิใช่รายงานวิจัย หรือรายงานวิชาการ แต่ก็มีบริบทในตัวของมันเอง สมาชิกผู้เข้ามาแสดงความเห็นอาจไม่เข้าใจบริบทของบันทึกนั้นๆ เจ้าของบันทึกพึงสร้างความเข้าใจให้มากที่สุด เพื่อมิให้เกิด การแสดงความคิดเห็นต่างบริบทกัน แต่ก็กระทำได้เพียงแต่จะเกิดลักษณะผิดฝาผิดตัว
 • การแสดงความเห็นเชิงสำนวน และ/หรือ การหยอกล้อ เล่น แต่พองามนั้น นับเป็นสีสันของ Blog ที่กลุ่มเพื่อนสนิท หรือคนรู้ใจกันมักสร้างสรรค์ขึ้นมา ในทัศนะคนทำงานสังคมเห็นว่า เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชุมชนนั้นๆ และเชิงวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันยังเป็นทุนอย่างหนึ่งของสังคม เพราะเป็นการเสริมสร้างความสนิทสนม ซึ่งด้านลึกเป็นแรงเกาะเกี่ยวกันทางสังคมนั่นเอง

สาระที่มากไปกว่านี้ขอเชิญพี่น้องได้เสริมเติมแต่งให้ด้วยครับ กระผม..

« « Prev : บทที่ 5 ผู้ใช้ รายละเอียดส่วนตัวของคุณ

Next : บทที่ไม่ได้ขอให้เขียน » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

4 ความคิดเห็น

 • #1 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 มีนาคม 2009 เวลา 22:29

  จริงๆอยากให้เขียนเทคนิคน่ะครับ  แต่ที่ลุงบางทรายเขียนก็ดีมากๆอยากเก็บไว้

  ถ้าลุงบางทรายช่วยเขียนอธิบายด้านเทคนิค  หลังจากเข้าหลังโรง (Dashboard) จะมี หัวข้อการแสดงความคิดเห็นน่ะครับ  อิอิ

  อธิบายอันนี้ครับ

 • #2 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 มีนาคม 2009 เวลา 22:43

  จ๊ากกสสสส….เอาไงล่ะ ผมเข้าใจผิดเหรอ  หุหุ
  เดี๋ยว..นั่งทบทวนก่อนครับ

 • #3 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 มีนาคม 2009 เวลา 22:50

  ไม่ใช่เข้าใจผิดครับ

  บทความดีมากๆๆๆๆ  แต่อยากให้ช่วยเขียนเทคนิคด้วย  แล้วตามด้วยอันที่เขียนเสร็จแล้ว  จะสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว

  ครบทั้งเทคนิคและมารยาท  ฮ่าๆๆๆๆๆ  ฮิ้ว…….

 • #4 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 มีนาคม 2009 เวลา 23:00

  เดี๋ยวผมไล่เรียงใหม่ครับ  พอดี Photoshop มันเสียกำลัง reinstall ใหม่ จะเอามาใช้ Prnt screen ครับ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.057027816772461 sec
Sidebar: 0.041941165924072 sec