ขอเชิญร่วมกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 18 September 2014 เวลา 10:07 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระพุทธศาสนา, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1328

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง

ได้คัดลอกภาพพร้อมข้อมูลทั้งหมดจาก  http://www.mcot.net/site/content?id=54101582be047015928b4580 ค่ะ ซึ่งขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

By อุตรดิตถ์ | 10 ก.ย. 2557 16:10

“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในวโรกาสมหามงคลสมัยปี 2557 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์รักในหลวง ร่วมกับ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 สำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คณะสงฆ์วัดพระธาตุแช่แห้ง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเวลา 16.00 น.เป็นต้นไปของวันพุธที่ 8ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวฑิตาและความจงรักภักดีที่ทุกคนมีต่อพระองค์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระมหาบารมีของพระองค์ โดยได้มีการจัดสร้างพระแม่ธรณี พระมหาเทวีพลังแผ่นดินขึ้น เพื่อจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุแช่แห้ง อันเป็นพระธาตุของปีพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือปีเถาะหรือปีกระต่ายด้วย

กิจกรรมมวลพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย 9 กิจกรรมมหามงคล ได้แก่ ขบวนแห่เครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติและพานพุ่มสดุดี พิธีบวงสรวงเทพเทวดาที่ปกปักรักษาพระธาตุแช่แห้ง พิธีร่ายรำฟ้อนล่องน่าน เพื่อถวายพระธาตุแช่แห้ง พิธีถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 99 รูป พิธีถวายพานพุ่มพระราชสดุดี พิธีเชิญองค์พระแม่ธรณีประทับบนพระแท่นบัลลังก์ พิธีจุดเทียนปฐมมหามงคล พีธีเวียนเทียนถวายพระราชกุศล และพิธีปล่อยโคมประทีปถวายแผ่นดิน กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ ขบวนแห่เครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติอันเป็นสิริมงคลยิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องสูงตามวัฒนธรรมอันงดงามของคนเมืองน่าน พร้อมตุงและธงริ้วขบวน ตามด้วยคณะผู้ใหญ่ที่เชิญพุ่มราชสดุดี และนางรำนางฟ้อนนับร้อยชีวิต

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรมพสกนิกรร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง สวดมนต์ ภาวนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง โทรศัพท์ 0 5475 1846 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127″

หมายเหตุ : ได้ฟังข่าวคร่าวๆ ครั้งแรกจากเนชั่นค่ะ มาค้นข้อมูลอีกที เลยได้พบข้อมูลเต็มๆ จาก MCOT ค่ะ


ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี

1 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 12 August 2011 เวลา 1:29 am ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระราชินี #
อ่าน: 1683

ถวายพระพรวันนี้ที่ได้รับ
พระราชทานทรัพย์กลับสู่ราษฎร์ชาติเกษม
ผองเหล่าไทยในทุกทิศจิตปรีด์เปรม
ได้อิ่มเอมพระมหากรุณาธิคุณ

ทรงกอปรกิจคิดเพื่อชาติพระศาสนา
เหล่าประชาพ้นจากภัยให้สนับสนุน
สานสืบต่อดำรงไทยได้ทำบุญ
วิสุทธิคุณการุณย์ยิ่งมิ่งขวัญประชา

ในวันนี้เป็นวันดีอีกวาระ
อัญเชิญพระไตรรัตน์ทุกทิศา
แลปวงเทพอีกทั้งพรหมเทวา
พระราชทานพรแก่มหาราชินี

ทรงเจริญพระจตุรพิธพรชัย
พระพลานามัยสมบูรณ์เกษมศรี
พระชนมายุยิ่งยืนนานอนันต์ทวี
มหาราชินีของข้าพระองค์ทรงพระเจริญ
 

 
 
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ลานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


“๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ”

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 17 June 2011 เวลา 11:09 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 2107

เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา ข่าวในพระราชสำนักได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน “๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ”  ซึ่งกรมชลประทาน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และในโอกาสสถาปนากรมชลประทานครบรอบ ๑๐๙ ปี เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านงานชลประทาน ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง ทั้งยังให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จนปัจจุบันมีจำนวน  ๒,๓๒๒  โครงการ โดยทรงศึกษา ค้นคว้า และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจสภาพพื้นที่ ด้วยทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากโครงการมาเป็นหลักในการพิจารณา

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงโดยใช้สื่อผสมผสานทั้งแบบ ๓ มิติ และ ๔ มิติ ที่ทันสมัย สวยงาม แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ อาทิ รอยัล พาวิลเลี่ยนส์ จัดแสดงภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณียกิจที่หาชมยาก รวมถึงสิ่งประดิษฐ์เพื่อการชลประทานตามแนวพระราชดำริ และรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ทรงงาน, รอยัล เธียเตอร์ จัดฉายภาพยนตร์ “ธาราแห่งชีวิต” ที่ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้ถึงภาพเสมือนจริงที่ลอยออกมา ทำให้รู้สึกว่าได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั้นจริง ๆ, โซนวิวัฒนาการชลประทานไทย ๑๐๙ ปี จัดแสดงประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงรัชกาลปัจจุบัน ในรูปแบบอุโมงค์น้ำ ความยาว ๑๐๙ เมตร, ศาลาองค์ความรู้ด้านการชลประทาน, โซนการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่, การแสดงแสง สี เสียง น้ำพุเต้นระบำรอบพระบรมฉายาลักษณ์, การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ตลอดจนยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเขียนคำถวายพระพรเพื่อรวบรวมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย งาน “๘๔ พรรษา ดวงใจ ราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” นี้ จะจัดไปจนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายนนี้

ขอบคุณแหล่งที่มาของรายละเอียดทั้งหมดจาก ข่าวในพระราชสำนักช่อง ๗ ที่ http://www.ch7.com/news/news_royal_detail.aspx?c=1&p=1&d=146094 ค่ะ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวและรายละเอียดของงานผ่าน Blog สำหรับท่านที่สนใจเดินทางไปชมงานที่กรมชลประทานค่ะ

หมายเหตุ : ส่วนตัว คุณตาของผู้เขียนเคยรับราชการที่กรมชลประทานมาก่อนค่ะ


อาศิรวาทถวายพระพร ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

1 ความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 5 May 2011 เวลา 11:55 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1999

ฉัตรมงคลยลสง่ามหากษัตริย์      พระราชดำรัสให้ไว้ในสยาม
แลประโยชน์โปรดสุขทุกโมงยาม ทั่วเขตคามรำลึกพระกรุณา

วันที่ห้าพฤษภาอีกวาระ        ด้วยเดชะพระบารมีที่ปกข้าฯ
จักขอเทิดองค์พระมหาราชา มิ่งมหามงคลจนนิรันดร์

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ลานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


เพลงคำพ่อสอน

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 29 January 2011 เวลา 1:05 am ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 2238

ทุกข้อความ ทุกคำพูด ลึกซึ้ง กินใจ ไม่สามารถบรรยายใน Blog นี้ได้ เว้นไว้แต่ฟังและรู้สึกด้วยหัวใจค่ะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


เด็กน้อยผู้มีหัวใจรักในหลวง

ไม่มีความคิดเห็น โดย planoi เมื่อ 27 January 2011 เวลา 11:23 pm ในหมวดหมู่ ประชาชนชาวไทย, พระมหากษัตริย์ #
อ่าน: 1909

ได้ชมรายการวีไอพีแต่เป็นช่วงหลังๆ แล้ว ประทับใจน้องมากค่ะ ค้นใน Youtube มีผู้บันทึกเทปรายการไว้ รับชมได้ดังต่อไปนี้ค่ะ


บันทึกพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

อ่าน: 2209

ตามที่ได้เคยเขียน Blog อริยทรัพย์ที่มีผู้ริเริ่มทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑ โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูปเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ซึ่งในกำหนดการ ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของพระภิกษุสงฆ์ทั้ง ๙๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาแล้วนั้น

ผู้เขียนเองได้มีโอกาสรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงใกล้ๆ จะเริ่มอาราธนาพระปริตร ไปจนกระทั่งจบการถ่ายทอด และตั้งใจจะค้นเทปบันทึกภาพมาลงใน Blog ซึ่งเมื่อค้นดูแล้วเป็นเทปบันทึกพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตั้งแต่ต้นค่ะ สามารถรับชมเทปบันทึกภาพทั้งหมด ๕ ตอนได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

อ่านต่อ »Main: 0.067279100418091 sec
Sidebar: 0.070146083831787 sec