ลานจันทรา

Just another ลานปัญญา weblog

ผีเสื้อ…เรื่องที่ห้า

หลายคนชอขบเปรียบเทียบความรักกับผีเสื้อไว้

ผีเสื้อมีทั้งช่วงชีวิคที่ทั้งน่าเกลียด  ทั้งงดงาม 

ทั้งเปราะบาง  อ่อนแอ

คล้ายกับความรักที่ตรงไหน…

     ………………..

ความรักเหมือนผีเสื้อ…

เพราะเมื่อเวลาเราอยู่นิ่ง ๆ ผีเสื้อจะบินมาใกล้ ๆ

แต่เมื่อไรที่เราอยากได้วิ่งไล่จับ

เราก็มักจะพบแต่ความว่างเปล่า

บางที…

ความรักก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามวิ่งไล่ตามมากนัก

     ………………

บางคนเปรียบตัวเองเป็นผีเสื้อ

เวลาที่เราจับผีเสื้อมาเลี้ยงได้ 

ผีเสื้อทั้งทรมาน…ทั้งเป็นทุกข์

เราเองก็ได้ชื่นชมแค่ชั่วครั้งคราว

ดังนั้น…

ถ้าจะรักกับคนบางคน

ก็จำเป็นจะต้องปล่อยไป

ไม่ทำให้เจ้าผีเสื้อบอบช้ำเพราะความรักของเรา

        …………………

 

RSS 2.0 | Trackback | Comment

2 Responses to “ผีเสื้อ…เรื่องที่ห้า”


  1. ตามผีเสื้อมาทุกตอนค่ะ น่ารักมากเลย แต่ชอบตอนที่สี่ที่สุด การได้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงทำให้จิตใจเราอ่อนโยนลงเนาะคะ น่าเสียดายที่เรามักให้มูลค่ากับสิ่งรอบตัวมากกว่าจะรู้สึกถึงคุณค่าของเค้า


  2. ตามอ่านผีเสื้อค่า

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word