ลานจันทรา

Just another ลานปัญญา weblog

ผีเสื้อ…เรื่องที่สาม

เรื่องนี้เป็นเรื่องผีเสื้อของจีนบ้าง…

เป็นปัญหาของความจริงที่ไม่รู้ว่าอะไรจริง  อะไรไม่จริง

จางจื้อลูกศิษย์ของเหลาจื้อ  นักปราชญ์จีน

นอนหลับไปแล้วฝันว่าตัวเองเป็นผีเสื้อ

             …..

จางจื้อเลยสงสัยว่า

เราเป็นผีเสื้อที่หลับฝันว่าเป็นคน…

รึว่า…เราเป็นคนที่หลับฝันว่าเป็นผีเสื้อกันแน่

             ……

ความตายกับความฝัน  จะต่างกันที่ตรงไหน  (พิบูลย์ศักดิ์  ละครพล)

           ……

ชีวิตเราผ่านไปเร็วเหลือเกิน

อีกไม่กี่วันก็สงกรานต์อีกแล้ว

เตรียมเปียกดีก่า…

 

RSS 2.0 | Trackback | Comment

One Response to “ผีเสื้อ…เรื่องที่สาม”

  1. สิทธิรักษ์

    ดีนะที่ไม่ฝันเป็นอื่น

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word