ลานจันทรา

Just another ลานปัญญา weblog

ผีเสื้อ…เรื่องที่หก

ผีเสื้อวันนี้เป็นผีเสื้อธรรมดา

เป็นเพื่อนกันมานาน…

พวกเค้าอยู่ที่ต้นส้มจี๊ดในกระถาง

ตอนแรกที่รู้จักก็ยังเป็นของหนอนแก้วอยู่  อ้วนอวบมาก ๆ

เพราะกินใบส้มจนหมดต้น

หลังจากนั้นต้นส้มก็ตกใจ…

ออกดอกเต็มต้น

หนอนแก้วก็กลายร่างเป็นผีเสื้อ 

ผสมเกสรให้เรียบร้อย  ส้มติดเต็มกระถาง

มีอยู่คราวหนึ่ง

มีคนทนไม่ได้  จับหนอนแก้วไปทิ้งหมด

ต้นส้มก็สดใสใบสะพรั่ง

แล้วก็ไม่ยอมออกดอก ติดลูกอีก…

        ………………….

 

RSS 2.0 | Trackback | Comment

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word